Učili se bodo z opazovanjem mentorja

Dijaki tretjih letnikov gimnazije na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina bodo v tem šolskem letu sodelovali v pilotnem projektu Senčenje na delovnem mestu, ki so ga v okviru karierne orientacije razvili na šoli. Program učenja jim omogoča spoznavanje poklicev, ki jih sami izberejo.

Na ajdovski  šoli so za dijake gimnazijskega programa razvili model 
senčenja na delovnem mestu. Foto: Alenka Tratnik
Na ajdovski šoli so za dijake gimnazijskega programa razvili model senčenja na delovnem mestu. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Šola je program Senčenje na delovnem mestu razvila v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko (IMP) Ajdovščina. “Splošno velja, da imajo gimnazijci široko paleto izobraževalnih možnosti in večje probleme pri soočanju s prakso, saj ni sistemskih rešitev. To pa je le eden od vzrokov, da težko izberejo svoj poklic,” je zamisel pojasnil ravnatelj Andrej Rutar.

Kot je dodal, potreba po vpeljavi novega modela izhaja iz karierne orientacije. V svetu to obliko učenja že poznajo, v Sloveniji pa doslej ni bila vpeta v gimnazijski program, niti v strokovne šole, kjer že imajo prakso. “Gre za pilotni projekt in v tem šolskem letu bomo šele videli, s kakšnimi težavami se bomo srečali v praksi. Ocenjujem pa, da se bo model prijel,” je še povedal.

Andrej Rutar

ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

“Splošno velja, da je gimnazija nekoliko premalo vpeta v prakso. To pa je le eden od vzrokov, da gimnazijci težko izberejo svoj poklic.”

Projekt je namenjen dijakom 3. letnikov gimnazijskega programa. “Mi na kariernem usmerjanju dijakov delamo že od prvega letnika naprej, a to poteka na šoli, v obliki delavnice s svetovalno službo in obiskov drugih institucij v okviru izbirnih vsebin. Model senčenja pa omogoča neposredno izkušnjo dijaka na nekem delovnem mestu. Tam ne opravlja konkretnega dela, ampak opazuje, 'senči' mentorja, ga sprašuje, si sproti zapisuje svoja razmišljanja, vprašanja, informacije, o vseh vprašanjih ali nejasnostih se pogovori z zaposlenim,” je podrobnosti dela predstavil Rutar.

Projekt podpirajo tudi na Občini Ajdovščina, ki želi na svojem območju vzpostaviti dovolj velik bazen kadrov za prihodnje potrebe delodajalcev. Kot so pojasnili, je tudi tako mogoče usmerjati srednješolce v deficitarne poklice in jim hkrati olajšati vstop na trg dela. Pot do mentorjev v podjetjih in zavodih v občini, ki želijo dobiti ustrezne domače kadre, bo šoli pomagal odpreti IMP. Ta med drugim v ajdovski in sežanski občini že izvaja projekt Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela.


Najbolj brano