Amicus in Može pod lupo inšpekcije

Upravni odbor Agrarne skupnosti Gabrče in Zavod za gozdove sta gozdarski inšpekciji prijavila nedovoljen poseg v gozd na območju Zajčice pod Vremščico. Kot se je izkazalo, podjetje Amicus tam postavlja merilni stolp za merjenje hitrosti vetra, vendar brez soglasja zavoda, ki je nujno za vsak posek gozda. Občina Divača pa je poseg prijavila okoljski inšpekciji.

SENOŽEČE > Pred dnevi so krajani na območju pod Zajčico, kjer podjetje Amicus načrtuje postavitev vetrnic, opazili kup posekanih borovih dreves in o tem obvestili Agrarno skupnost Gabrče, lastnico tamkajšnjega gozda, ter revirnega gozdarja.

Člani upravnega odbora Agrarne skupnosti Gabrče so si območje ogledali in ugotovili, da je na njihovi parceli nekdo požagal drevesa brez njihove vednosti in soglasja, zato so poseg prijavili gozdarski inšpekciji, je povedal predsednik upravnega odbora Jernej Franc Premrl.

Za vsak poseg v gozd obvezno soglasje zavoda

21. člen zakona o gozdovih določa, da je za posege v gozd in gozdni prostor potrebno dovoljenje za poseg v prostor v skladu s predpisi o urejanju prostora. K dovoljenju za poseg v prostor se mora pridobiti soglasje zavoda. Edino soglasje, ki ga je Amicus kot najemnik zemljišč na Zajčici, kjer prek državnega prostorskega načrta namerava umestiti devet vetrnic, pridobil za postavitev merilnega stolpa, je soglasje agencije za letalstvo, saj je v bližini divaško letališče.

Anica Ceglar, predsednica zbora Agrarne skupnosti Gabrče, pa nam je povedala, da je bila s strani direktorja Amicusa Primoža Kapusa in Antona Možeta, ki je pooblaščen za komuniciranje med agrarno skupnostjo in Amicusom,seznanjena z deli, vendar prepozno: “Osebno lokacije poseka nisem videla, a mislim, da sta me investitor in zastopnik AS prepozno seznanila s posegom. Dogovorili pa smo se, da o tem obvestita revirnega gozdarja.”

Primož Kapus nam je povedal, da je za koordinacijo čiščenja parcele pod Zajčico, kamor bodo namestili 100 metrov visok merilni stolp, s strani Amicusa zadolžen Anton Može. Slednji dogajanja ne želi komentirati. Kapus pa pojasnjuje, da so ga sredi del obvestili, da so morali ob čiščenju terena nepredvideno posekati nekaj borovih dreves, da bi zavarovali sidrišča za stolp. Zagotavlja pa, da sta z Možetom o tem obvestila uradno osebo na Zavodu za gozdove v Sežani.

Milan Race

vodja sežanske enote Zavoda za gozdove Slovenije

“Nekdo je posegel v gozd, ne da bi poseg prej prijavil zavodu za gozdove in od nas pridobil soglasje, kakor določa zakonodaja. Zato smo poseg prijavili gozdarski inšpekciji.”

Sredi gozda zgradili betonski plato

Toda kot nam je zatrdil vodja sežanske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Milan Race, na zavodu za poseg na tej parceli niso prejeli ne uradnega obvestila, ne zapisa ali vloge.

So pa po prejemu obvestila o domnevno nezakonitem posegu na teren takoj poslali revirnega gozdarja. Ta je ugotovil, da je v bližini skladovnice posekanih borovcev, teh naj bi bilo približno deset kubičnih metrov, nekdo do golega posekal približno 700 kvadratnih metrov zemljišča.

Zemljišče je tudi zakoličil ter v središču zgradil betonski plato.

Drevesa požagali brez dovoljenja zavoda

“Po pregledu in popisu terena smo ugotovili, da je nekdo posegel v gozd, ne da bi poseg prej prijavil zavodu za gozdove in od nas pridobil soglasje, kakor določa zakonodaja. Zato smo poseg prijavili gozdarski inšpekciji. Dela v gozdu niso bila opravljena v skladu z gozdnim redom,” poudarja vodja sežanskih gozdarjev.

Za vsak poseg v gozdu - tako za žaganje velikih dreves kot tudi za čiščenje in nego mladih - mora lastnik gozda pred začetkom del pridobiti odločbo zavoda za gozdove.

Gozdarska inšpekcija že na ogledu

Z gozdne inšpekcije oziroma ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam potrdili, da so dobili za poseg na tej parceli dve prijavi. “Na prijavo se je gozdarska inšpekcija nemudoma odzvala in skupaj s predstavniki zavoda za gozdove opravila terenski ogled. Ugotovitveni postopek je v teku, zato še ne vemo, kako oziroma s kakšnim aktom bomo postopek nadaljevali in zaključili,” so nam odgovorili.

Primož Kapus nam je povedal, da so stojišče za merilni stolp, s katerim bodo eno leto merili hitrost vetra in podatke uporabili v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za umestitev vetrnih elektrarn pod Zajčico, postavili na osnovi pogodbe z lastnikom zemljišč, torej agrarno skupnostjo: “Pogodba v prvem odstavku desetega člena najemniku (podjetju Amicus) dovoljuje postavitev tako vetrnic kot tudi vseh drugih objektov v povezavi s postavitvijo vetrnic.”

Vendar to ne pomeni, da lahko to storijo brez zakonsko določenih soglasij, med katerimi je tudi soglasje zavoda za gozdove, ki bi moralo najprej dobiti projektno dokumentacijo za postavitev objekta, nato izdati odločbo za poseg v gozd oziroma po potrebi tudi krčitveno dovoljenje.

Poseg brez veljavne lokacijske informacije

Podjetje Amicus pa je poseg izvedlo tudi brez ustrezne lokacijske informacije. Po besedah direktorja občinske uprave Iztoka Felicjana je na občini sicer pridobilo lokacijsko informacijo, ki opredeljuje vrste soglasij glede na namembnost zemljišča v začetku aprila letos, vendar je bilo tudi opozorjeno, da ta po 30. maju ne bo več veljavna, saj bo tedaj stopil v veljavo nov občinski prostorski načrt. Po tem datumu pa Amicus ni pridobil nove lokacijske informacije.

Zato je Občina Divača kot solastnica zemljišč v AS Gabrče v ponedeljek poseg prijavila okoljski inšpekciji.

Tudi na Upravni enoti Sežana so nam pojasnili, da jih Amicus ni zaprosil za nobeno gradbeno ali podobno dovoljenje.


Najbolj brano