Postojnski kandidati vabijo na volitve

Predvolilna kampanja je v postojnski občini minila razmeroma mirno. Igor Marentič je volilce skušal prepričati, da bo tisto, česar še ni, uresničil v novem mandatu, Jernej Verbič da bo spet pognal kolo razvoja, Stanko Markovčič da vse, česar se loti, tudi naredi, Boštjan Bizjak pa, da je skrajni čas, da Postojno spremeni v uspešno turistično mesto.

 Foto: Leo Caharija
Foto: Leo Caharija

POSTOJNA > “V Postojni se na področju turizma ni zares spremenilo nič,” je ocena županskega kandidata Boštjana Bizjaka. Ob več kot milijonu obiskovalcev znamenitosti v upravljanju družbe Postojnska jama je v občini komaj 90.000 nočitev. “Nekaj tukaj ne 'štima',” pravi Bizjak in dodaja, da ve, kako Postojno spremeniti v uspešno turistično mesto. Povezati bi bilo treba ponudnike v skupno promocijo produktov na širšem trgu.

Jernej Verbič meni, da bo turistični napredek težko doseči, dokler ne bodo urejeni odnosi s Postojnsko jamo. “Dobili smo tudi obljubo, da se bo revitaliziralo Sovič, naredilo pešpoti ob Pivki, zgradilo bazen. Nič od tega še ni narejeno,” je nakazal, kje so še priložnosti. Tudi parkirišče pri Postojnski jami bi bilo po njegovem mnenju treba premakniti na lokacijo, ki bi omogočila, da bi turisti dlje ostali v Postojni.

Tudi Stanko Markovčič pravi, da turizma ni mogoče razvijati brez sodelovanja Postojnske jame in da se z dialogom da kaj premakniti.

Marentič odgovarja, da občina z družbo sodeluje zgledno in da je turistom treba ponuditi nove produkte. Glede Soviča in pešpoti pravi, da so naleteli na ovire pri zavodih za varstvo narave in za varstvo kulturne dediščine, glede bazena pa potekajo pogovori z zasebnimi investitorji.

Predvsem Verbič Marentiču očita, da veliko novih projektov in z njimi povezanih delovnih mest, ki jih je obljubil že pred štirimi leti, ni. “Kar je bilo mojih projektov, so bili narejeni. Novih žal nisem opazil, morda v novi literaturi (predvolilnem letaku, op. p.),” pravi Verbič in dodaja, da bi sam poskušal Postojno spet dvigniti, saj se kolo razvoja ustavlja.

Igor Marentič odgovarja, da je bilo veliko narejenega in da ima dan premalo ur ter teden premalo dni za uresničitev vseh idej, ki jih ima za naprej.

Prizidki, obnove ali dolgoročne rešitve?

Precej različne poglede imajo kandidati glede vlaganj na področju izobraževanja, saj se tako vrtec kot osnovni šoli spopadajo s prostorsko stisko. Sedanje vodstvo se je odločilo za prizidek k osnovni šoli Antona Globočnika in nov manjši vrtec v javno-zasebnem partnerstvu, medtem ko je starega le energetsko saniralo. Verbič se zavzema za dolgoročnejšo rešitev z novim vrtcem v prihajajočem mandatu in pripravo načrtov za novo osnovno šolo, oboje z dovolj zelenimi površinami in parkirnimi mesti.

Glede razvoja gospodarstva Bizjak možnosti vidi predvsem v visokoteholoških in start-up podjetjih, ki tudi zaposlujejo višje izobražene kadre in imajo tudi prostorsko manjše zahteve kot proizvodna podjetja. Tudi Markovčič pravi, da je treba ustvarjati ugodne pogoje za visoko donosna čista podjetja, in sicer s širitvijo cone na Prestranku. Slednjo napovedujeta tudi Marentič in Verbič.

Za mladim dostopna stanovanja

Glede stanovanjske gradnje je Marentič povedal, da se komunalno ureja območje Ovčje staje nad Volaričevo ulico, kjer je predvideno več stanovanjskih blokov in individualnih hiš. Bizjak meni, da bi se morala občina bolj osredotočiti na najemniška oziroma neprofitna stanovanja, saj je tržna cena novih stanovanj za mnoge nedostopna.

Kandidati kot neizbežno ocenjujejo tudi naložbo v nov dom starejših (skupaj z državo), Markovčič bi ustanovil center starejših, Bizjak dnevne centre tudi po vaseh, Verbič bi Furmana razširil še na podeželje, Marentič pa napoveduje še en avto za brezplačne prevoze starejših z zavodom Sopotniki.

Marentič izpostavlja, da je občina zadnja leta dobro črpala evropski denar. Toda pri infrastrukturnih projektih se je z novo perspektivo ta možnost iztekla, zato bo občina morala kanalizacijsko omrežje po preostalih vaseh graditi z lastnim denarjem, na evropski denar pa računa pri obnovi stare porodnišnice.

V zadnjem obdobju je bila v občini precej izpostavljena problematika vojaškega vadišča Poček. Stališča kandidatov so glede tega, kot se je še pokazalo na soočenju lokalne televizije, podobna. Marentič pravi, da se bo Mors z razveljavitvijo državnega prostorskega načrta znašel v nezavidljivem položaju, a si ne kaže delati prevelikih utvar. Markovčič pa poudarja, da se, ko gre za vprašanje čiste vode, ne moremo pogajati.


Najbolj brano