Luka zdaj išče še agencije za delavce

Luka Koper je danes objavila javni razpis za agencije za posredovanje zaposlenih, prek katerih namerava do februarja prihodnje leto v pristanišču zagotoviti delo za 346 delavcev. Tako se v Luki počasi poslavljajo od dosedanjega modela sodelovanja z izvajalci pristaniških storitev (IPS).

 Foto: Zdravko Primožič/FPA
Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > “V pogodbo z agencijami smo vnesli vrsto varovalk, da bodo pravice delavcev zaščitene in ne bo prihajalo do nepravilnosti,” je poudaril predsednik uprave Luke Dimitrij Zadel. “Razlika med sedanjim sistemom izvajalcev pristaniških storitev (IPS) in sodelovanjem z agencijami je v tem, da za agencijske delavce veljajo enako plačilo in enaki pogoji kot za zaposlene v Luki. Delali bodo po luških urnikih. To bo kar velika sprememba,” pravi Zadel. Ocenjena vrednost objavljenega javnega naročila - za leto 2019 - je 13,6 milijona evrov.

Agencijski delavci bodo delali na petih delovnih mestih: delovodja, kontrolor, voznik tovornih vozil, viličarist in luški transportni delavec, in sicer predvsem na kontejnerskem terminalu, terminalu za generalne tovore in za sipke tovore.

Iz nekaterih IPS nastajajo agencije

“Delo smo razdelili na deset sklopov, da bi se lahko prijavilo več agencij, vsaka se lahko prijavi na tri sklope,” pravi Zadel. Ocenjujejo, da bodo sodelovali vsaj s štirimi agencijami. Pri izboru agencij, s katerimi bodo sklenili enoletne pogodbe, bodo upoštevali štiri kriterije: cena oziroma odstotek pribitka, ki bi si ga agencija zaračunala, kadrovska usposobljenost agencije, bonitetna ocena in reference. Prijave agencij bodo zbirali do sredine decembra.

Branko Vodopija, vodja delovne skupine za to reorganizacijo, meni, da se bodo na razpis prijavile predvsem domače agencije, in morda tudi kakšna iz soseščine (Trst ali Reka). Lahko se sicer prijavi katerakoli agencija iz EU.

Pričakovati je, da se bodo na razpis za agencije prijavljala tudi dosedanja podjetja IPS, ki so se medtem že prelevila v agencije za posredovanje zaposlitev. Do sedaj naj bi to izpeljala štiri podjetja IPS. V Sloveniji pa so trenutno za posredovanje zaposlitev registrirane 104 agencije.

Zadel je ob tem povedal še, da so z objavo razpisa za agencije počakali, da je 1. novembra začela veljati socialna klavzula za javna naročila, ki jo bodo vnesli v pogodbe z agencijami. Ta klavzula predvideva prekinitev pogodbe ob kršitvi delovne, okoljske ali socialne zakonodaje. Od agencij, ki želijo sodelovati na razpisu, Luka med drugim zahteva tudi menično izjavo v vrednosti za resnost ponudbe (10.000 evrov) in bančno garancijo za dobro opravljeno delo (50.000 evrov).

Enako plačilo ali tudi enake zahteve

Sindikat žerjavistov, ki je posvetovalno telo pri tej reorganizaciji, in svet delavcev Luke, sta z prehodom na agencijske delavce pogojno soglašala. “Strinjamo se, da bomo agencijske delavce po določenem času zaposlili neposredno v Luki Koper, ko bo nov model zaživel in bomo ugotovili, koliko je potreb po zaposlitvah. Nobena sprememba pa ne sme biti v škodo sedaj zaposlenih v podjetju. S tem modelom rešujemo problem države, ne Luke,” je opomnil predsednik sveta delavcev Mirko Slosar. “Pomembno je, da za agencijske delavce velja načelo 'enako plačilo za enako delo', a tudi enake zahteve,” je dodal. Kmalu bo Luka objavila še razpis za zunanja pogodbena podjetja, prek katerih bo v pristanišču - predvsem na avtomobilskem terminalu - delalo približno 500 ljudi.

V okviru ukinitve sistema IPS pa je pred mesecem že izpeljala razpis za 307 neposrednih zaposlitev, na katerega je prispelo več kot 4800 prijav. “Do konca leta bomo opravili izbor delavcev, postopno pa zaposlovali do konca februarja,” je povedal Zadel.

Sprememba dosedanjega modela IPS v nov tristebrni model (zaposleni, agencijski delavci in zunanji pogodbeniki) bo po ocenah pomenila za devet do deset milijonov evrov dodatnih stroškov na leto.


Najbolj brano