Iščejo podjetja, ki bi se selila v Kromberk

Mestna občina zbira prijave podjetij, ki bi jih zanimalo urediti si prostore v poslovni coni Meblo, na zemljiščih med Merkurjem in nekdanjim Mipom, ki jih je kupila od Projekta. Namerava jih komunalno opremiti.

Na nezasedenem prostoru južno od Kromberka bodo morda nastale nove delavnice in skladišča. Foto: Leo Caharija
Na nezasedenem prostoru južno od Kromberka bodo morda nastale nove delavnice in skladišča. Foto: Leo Caharija

KROMBERK > V mestni upravi podjetja vabijo, da se načeloma izjasnijo, katero bi se selilo v načrtovano novo gospodarsko cono. Vendar to ne pomeni, da so s tem povsem na začetku. Podžupan Marko Tribušon razlaga: “Interes je že izkazan, za gradnjo poslovnih stavb se resno zanima okoli 15 podjetij in obrtnikov.” Tam bi želeli imeti pisarne, skladišča, tudi proizvodne prostore, največ zanimanja je za 1000 do 2000 kvadratnih metrov velike površine; to so le tiste, ki bi jih zasedale stavbe.

“S pozivom želimo dobiti vpogled, katere dejavnosti bi tam bile. Skušali se bomo maksimalno prilagoditi interesu, seveda v skladu s pogoji, ki jih postavlja prostorski načrt,” je Tribušon pojasnil namen objave. Navedel je primer, da skladišča lesa ali žage na robu Kromberka ne bi mogla biti, so pa dopustne, denimo, različne delavnice, kakor je opredeljeno v prostorskih dokumentih občine.

Območje, ki obsega skoraj 82.000 kvadratnih metrov in jih nudi 46.000 za pozidavo, pa bo urejeno drugače, kot je bilo začrtano pred leti. Po besedah Tribušona bo cona prepredena z manj cestami, le s krožno po robovih in najbrž še eno po sredini. Dostop bo sprva urejen z zahoda, torej z asfaltnih površin pri prodajalni Merkurja, kasneje pa tudi z vzhoda. Za ta namen naj bi zdajšnje križišče na kromberški vpadnici pri Mipu nekoč preuredili v rondo.

Prostor za gradnjo bo razdeljen ne manjše parcele, ki jih bo mogoče združevati. In kot piše v pozivu, objavljenem na spletišču mestne občine, “bodo potencialni investitorji imeli možnost sodelovanja v procesu načrtovanja cone.”

Do gradbenega dovoljenja še to zimo?

Občina bo po njegovih besedah dala prednost podjetjem, ki bodo dejansko lahko zagotavljala nova delovna mesta. Pa ne le zaradi želje po razvoju. Tri milijone evrov iz tako imenovanega dogovora o razvoju regij bodo namreč v Novi Gorici za opremljanje cone Meblo dobili le pod pogojem, da bo to prineslo delovna mesta.

Zavezali so se tudi, da bodo načrt uresničili v razmeroma kratkem času. Kot je povedal Tribušon, mora občina vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja oddati še letos. Pri tem ne pričakuje večjih težav.


Najbolj brano