Za varstvo metulja bodo očistili dva hektarja

Zavod za varstvo narave bo v začetku novembra ob sprehajalni poti v Panovcu začel odstranjevati zarast, da bo mogoča košnja. Vse to, da bi izboljšali stanje ogrožene vrste metulja.

 Strašnični mravljiščar (Maculinea teleius) Foto: Matjaž Jež
Strašnični mravljiščar (Maculinea teleius) Foto: Matjaž Jež

NOVA GORICA > Kot je povedala Jana Laganis z Zavoda za varstvo narave, sodijo dela v okvir projekta VIPava, ki ga sofinancirata EU in država. Panovec leži znotraj območja Natura 2000 Dolina Vipave, v njem se na posameznih območjih pojavlja strašnični mravljiščar (Maculinea teleius), metulj iz družine modrinov, ki je zaradi svojega zelo zanimivega življenjskega cikla vezan na močvirne travnike z zdravilno strašnico (Sanguisorba officinalis).

“Ker se nekateri od zanj ugodnih travnikov intenzivno zaraščajo, smo jih v okviru projekta izbrali kot površine, na katerih se bo izvedlo ukrepe za izboljšanje stanja te vrste. Z lastniki smo sklenili pogodbe in pridobili vodno soglasje direkcije za vode, izbrali najustreznejšega zunanjega izvajalca ter podrobno predpisali pogoje dela,” je pojasnila.

Med novembrom in prihodnjo pomladjo, ko bodo potekala dela, bodo najprej odstranjevali lesno zarast, torej posekali drevesa, izruvali panje in vzpostavili ravno površino, na kateri bo možna košnja, ki jo bodo izvajali vsako leto enkrat do dvakrat v času, ko ne bo ogrozila izbrane vrste metulja.

“Skupaj se bo očistilo dva hektarja površin. Dela bodo potekala ob makadamski poti med streliščem in Mipom, s tem da v samo pot in v sloj dreves tik ob poti ne bomo posegali. Na pot bodo posegali le za potrebe dovoza in odvoza potrebne mehanizacije ter odvoza hlodovine in panjev,” pojasnjuje Jana Laganis.

Kot dodaja, bo zunanji izvajalec delal, ko bodo vremenske razmere ugodne, torej ne med ali po dežju, ko so tla razmočena. Končal naj bi do prihodnje pomladi. “Obiskovalce prosimo za strpnost, pa tudi za upoštevanje dejstva, da bodo izkrčene površine namenjene varstvu kritično ogroženih vrst. Zato jih naprošamo, da na izkrčene mokrotne travnike ne zahajajo - ne gre za površine, namenjene rekreaciji ali sprehajanju domačih ljubljenčkov, še manj za kolesarjenje in podobno. Površine ostanejo v privatni lasti,” je še poudarila Laganisova.


Najbolj brano