Beočanin bi nadgradil dosedanje delo

Ajdovski župan Tadej Beočanin iz SD se za drugi mandat poteguje s programom, ki je po njegovih besedah nadgradnja dosedanjega dela. Podpirajo ga SMC, DeSUS in Lista Burja.

Tadej Beočanin
Tadej Beočanin 

AJDOVŠČINA > Napoveduje močno podporo gospodarstvu, skrbi za ranljive skupine z ukrepi mladim in starejšim prijazne občine ter turizmu in kmetijstvu.

”Posvetiti se želim tudi reševanju stanovanjske problematike v smislu gradnje novih stanovanj in reševanja stavbnih parcel za individualno gradnjo,” našteva. Poudarja še urejanje optičnega omrežja, aplikacijo za hitrejšo komunikacijo z občani in opremo pametnega mesta.

S KS si bo prizadeval za vitalno podeželje z vlaganji v infrastrukturo. Ob širitvi Pilonove galerije in prenovi glasbene šole še ni pričakovati novega kulturnega doma, napoveduje pa hotel v Jochmannovem mlinu, gimnastično dvorano, alpinistično središče, center znanosti in ajdovske industrijsko-tehniške dediščine, ureditev Ceste 5. maja v avenijo s počivališčem ob Lokavščku in nove oddelke vrtca v mestu.

Oblikoval bo projektno koalicijo in posvetovalna telesa, nadaljeval participativni proračun, podpiral pobude občanov in krepil občinsko upravo.


Najbolj brano