Tožniki bi radi skoraj milijon evrov

Zaradi ogorčenja lastnikov stanovanj v Eda centru, ki ga je sprožila izbrisna tožba, na podlagi katere so dobili plombe na lastninsko pravico v zemljiški knjigi, smo o zadevi povprašali tudi sodišče, DUTB in stečajno upraviteljico. Vendar marsikatero vprašanje ostaja brez odgovora.

Na sodišču tožbe zoper lastnike v Edi ne komentirajo, ker še ni bila 
vročena vsem, na DUTB pa tudi ne, ker jo še preučujejo. Foto: Nace Novak
Na sodišču tožbe zoper lastnike v Edi ne komentirajo, ker še ni bila vročena vsem, na DUTB pa tudi ne, ker jo še preučujejo. Foto: Nace Novak

NOVA GORICA > Na okrožnem sodišču v Novi Gorici so bili z odgovori na naša vprašanja o izbrisni tožbi, ki so jo upniki v stečajnem postopku družbe Euroinvest podali zoper 67 zdajšnjih in bivših etažnih lastnikov v stavbi Eda center ter zastavnih upnikov, ki imajo na posameznih nepremičninah vknjižene hipoteke in druge obligacijske pravice, skopi.

Ker je postopek pred sodiščem še v fazi vročanja tožbe toženim strankam, podrobnosti o poteku postopka (še) ne morejo sporočiti.

956.206 evrov znaša vrednost spora, ki so jo tožniki določili na podlagi seštevka vseh priznanih terjatev.

“Zelo poenostavljeno gre za nestrinjanje tožnikov z izvedenim etažiranjem stavbe Eda center. Tožniki tako izpodbijajo etažni načrt in na njegovi podlagi izvedene lastninske vpise ter predlagajo, da se vzpostavi prejšnje zemljiško knjižno stanje,” je pojasnil pooblaščenec za odnose z mediji na sodišču Samo Turel.

Na sodišču so tako potrdili, kar so nam razlagali lastniki stanovanj v Edi na zboru etažnih lastnikov.

Upniki bi radi s tožbo do poplačila terjatev

V izbrisni tožbi tožniki vrednost spora določajo v višini 956.206 evrov, kar je vsota vseh priznanih denarnih terjatev tožnikov po končnem seznamu priznanih terjatev v stečajnem postopku, ki se vodi zoper Euroinvest v stečaju.

V tožbi je navedeno tudi, da imajo tožniki svoje terjatve zavarovane z zastavno pravico na stavbni pravici Euroinvesta in da jim je bila ta obligacijska pravica kršena zaradi neveljavnih vknjižb etažne lastnine na zgradbi Eda centra, ki deloma leži tudi na tej stavbni pravici.

“Vsi tožniki so svoje denarne terjatve in ločitvene pravice do dolžnika prijavili pravočasno in v celoti, le te je stečajna upraviteljica priznala z izjemo ločitvene pravice na stavbni pravici ID znak stavbna pravica 2304 1960,” še piše v tožbi.

Vse se vrti okrog stavbne pravice

Prav ta stavbna pravica predstavlja jedro spora oziroma zapleta. “Sporen sploh ni ta del elaborata, kjer so naša stanovanja. To je popolnoma čisto. Del elaborata pa je tudi stavbna pravica, ki jo je občina kot lastnik podelila družbi Euroinvest. Bivši zaposleni imajo hipoteke na tej stavbni pravici in tu je srž vsega,” je že v sredo pojasnila Miranda Filej, lastnica stanovanja v Edi.

To je včeraj potrdila tudi stečajna upraviteljica družbe Euroinvest Branka Remškar.

“Gre za dele stavbe pod cesto, nad katero je zgrajena stavba,” je pojasnila in dodala, da je tudi mestna občina prijavila izločitveno pravico na posameznih delih Eda centra. Že nekajkrat podaljšan rok za preizkus izločitvene pravice, ki jo je mestna občina prijavila pred enim letom, se zaključi 30. septembra.

DUTB je tožbo prejela in jo še preučuje

“Zemljiškoknjižni lastnik navedene nepremičnine (ID 2304 1960) je MONG, stečajni dolžnik ima na njej stavbno pravico. Na stavbni pravici nekateri upniki uveljavljajo ločitveno pravico, družba DUTB pa je zainteresirana za odkup teh nepremičnin v stečajnem postopku,” je zapisano v obrazložitvi sklepa o podaljšanju roka za preizkus terjatev.

Upraviteljica je povedala še, da je v korist stavbe, da bi se zadeva čim prej rešila, saj se rešuje že dve leti, pa tudi, da je imela družba Elcom, ki je bila eden večjih podizvajalcev na objektu Eda centra, na začetku stečajnega postopka priznanih 698.000 evrov terjatev.

Vprašanja smo naslovili tudi na podjetje Elcom, a na odgovore še čakamo. Na DUTB, ki ima v lasti največji del Ede in je prvotožena stranka, pa so nam potrdili, da so omenjeno tožbo prejeli, ker pa jo še preučujejo, več komentarjev v zvezi s tem še ne morejo podati.


Najbolj brano