Oktobra bo znano, kdo bo odstranjeval okvarjena težka vozila z avtocest

Oktobra bo znano, kdo bo v prihodnje odstranjeval poškodovana in pokvarjena vozila z avtocest in hitrih cest. Javni poziv Darsa se je iztekel pred dnevi, nanj se je prijavilo devet ponudnikov. Tisti, ki bodo izbrani, bodo morali skrbeti za odstranjevanje težkih vozil in drugih ovir, pa tudi avtomobilov in motorjev, če za to ne bodo pravočasno poskrbeli vozniki.

Za odvoz okvarjenih vozil bodo skrbeli Darsovi pogodbeni izvajalci Foto: Dars
Za odvoz okvarjenih vozil bodo skrbeli Darsovi pogodbeni izvajalci Foto: Dars

PRIMORSKA > Odstranjevanje ovir z avtocest in hitrih cest, torej okvarjenih in poškodovanih vozil, Darsu nalaga novela zakona o cestah, ki je začela veljati marca letos. Javni poziv ponudnikom, ki se je iztekel pred dnevi, je razdeljen na devet teritorialnih sklopov.

Na Primorskem sta dva sklopa. Avtocestna baza Postojna z izpostavama Logatec in Vipava vključuje odsek od priključka Senožeče do priključka Brezovica in odsek od razcepa Razdrto do nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba. Drugi sklop, avtocestna baza Kozina, sega od Jagodja do priključka Senožeče, vključuje pa tudi avtocestni odsek Gabrk-Fernetiči in odsek Srmin-Škofije.

Voznik avta ali motorja, ki zaradi okvare ustavi na odstavnem pasu ali v odstavni niši, mora sam poskrbeti za odstranitev vozila v največ dveh urah, za kar se lahko dogovori z asistenčno ali katero drugo avtovleko.

24-urna dosegljivost vse dni v letu

Na vprašanje, koliko ponudnikov se je prijavilo na razpis za izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest ter kdaj predvidoma bo znan izbor, Marjan Koler iz Darsa odgovarja, da se je v roku prijavilo devet različnih ponudnikov, izbor pa bo predvidoma znan oktobra.

Izvajalci bodo morali biti dosegljivi vse dneve v letu po 24 ur, odzivni čas od klica s strani Darsa do prihoda izvajalca na kraj dogodka pa je omejen na 45 minut za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase in do 60 minut za težja vozila. Izjema je predor Karavanke, kjer veljajo krajši odzivni časi, in sicer do 25 minut.

45-60

minut je odzivni čas, ki se ga bodo morali držati pogodbeni izvajalci

Za posamezen teritorialni sklop bodo izbrali največ dva izvajalca, ki bosta rotirala po točno določenem tedenskem zaporedju. Posamezni izvajalec, kot pojasnjuje Koler, lahko kandidira za več teritorialnih sklopov, vendar mora imeti za vsakega druga vozila. “Z istim vozilom ne sme kandidirati v več sklopih,” navaja Koler in dodaja, da posamezni izvajalec ne more v istem teritorialnem sklopu nastopiti dvakrat, na primer kot samostojni izvajalec in kot pogodbeni partner drugega izvajalca. Tudi v primeru, če bi kandidiral z drugimi vozili, ne.

Izključni izvajalci

Pogodbeniki bodo imeli status izključnih izvajalcev odstranjevanja poškodovanih in pokvarjenih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ostale pa bo v primeru takšnega ravnanja doletela kazen. Izjeme so osebna vozila in motorji. Voznik takšnega vozila, ki zaradi okvare ustavi na odstavnem pasu ali odstavni niši, mora sam poskrbeti za odstranitev v roku največ dveh ur, za kar se lahko dogovori z asistenčno ali katero drugo avtovleko. Če tega ne stori, to na njegove stroške izvede Darsov pogodbeni izvajalec.

Okvarjenih vozil ni malo

Evidenco okvarjenih težkih vozil vodijo v regionalnih nadzornih centrih Darsa, iz katerih nadzirajo in upravljajo promet na avtocestah in hitrih cestah. V ljubljanskem nadzornem centru, ki je pristojen za ljubljanski avtocestni obroč ter vpadne krake, pa tudi za celotno dolenjsko avtocesto med Ljubljano in Obrežjem, so, na primer, od 1. decembra 2016 do 13. septembra letos zabeležili skupno 1128 intervencij. V omenjenih primerih so Darsovi nadzorniki poklicali vlečno službo. Vozniki so v nekaterih primerih tudi sami poskrbeli za odvoz, vendar je to pri težkih vozilih prej izjema.

Posebni pogoji veljajo tudi v primeru, ko bodo vozila ustavljena na voznem ali prehitevalnem pasu in ovirala promet. Za njihovo odstranitev bo poskrbel Dars, stroške pa bodo morali kriti vozniki.

Vozniki bodo morali kriti stroške

Dars si sicer pridržuje pravico, da ponovi postopek javnega poziva za posamezen teritorialni sklop, če ne bo možno izbrati dveh pogodbenih izvajalcev. Sicer bodo imeli pogodbeni izvajalci status izključnih izvajalcev za odvoz vseh poškodovanih in pokvarjenih težkih vozil z avtocest in hitrih cest.

Vozniki tovornjakov in avtobusov torej ne bodo imeli možnosti, da pokličejo “svojega” izvajalca, bodo pa dolžni kriti stroške odvoza. Cenik obračunskih postavk in najvišjih dovoljenih cen je Dars že objavil. Te segajo od 60 evrov za pomoč na cesti za vozila do vključno 3,5 tone (do 25 kilometrov v eno smer in do ene ure dela), pa do 270 evrov za uro dela z avtodvigalom. Cena vključuje tudi čas prihoda do lokacije in čas vrnitve na sedež izvajalca.


Najbolj brano