Koprčani poslej brez vrečk za odpadke

Poštarji, ki so za koprsko komunalo gospodinjstvom razdeljevali vrečke za biološke odpadke, tega ne bodo več počeli. Ko so namreč v koprskem komunalnem podjetju pod črto potegnili stroške te akcije osveščanja ljudi, so ugotovili, da je vrečke uporabljala samo polovica občanov. “Premalo, da bi lahko upravičili nadaljevanje projekta,” pojasnjuje Jani Bačić, direktor Marjetice Koper.

Vrečke za biološke odpadke morajo Koprčani kupovati sami. Foto: Alenka Penjak
Vrečke za biološke odpadke morajo Koprčani kupovati sami. Foto: Alenka Penjak

ISTRA > Prve brezplačne biološko razgradljive vrečke je Marjetica Koper začela deliti konec leta 2014, ko je podjetje vodil Gašpar Gašpar Mišič. Koprska gospodinjstva so štirikrat na leto prejela zavitek z 28 vrečkami, na leto se jih je nabralo 112. Zadnjič jih je komunala razdelila novembra lani.

7.252.000 vrečk so doslej razdelili v Marjetici Koper. 60.000 evrov na leto je stalo razdeljevanje vrečk.

“V celotnem obdobju smo razdelili 7,252.000 vrečk. Letni strošek je znašal 51.000 evrov, če prištejemo še stroške raznašanja Pošte Slovenija. Stroški poštarskih storitev so na leto znašali približno 10.000 evrov. Celoten strošek delitve in dobave vrečk na letnem nivoju pa je znašal dobrih 60.000 evrov,” o finančnih stroških pove direktor Marjetice Koper Jani Bačić.

Projekt Zelena straža

Marjetica Koper naj bi do konca meseca začela s projektom zelenih straž. V projekt bodo vključeni sodelavci iz javnih del, kontrolor in komunalni delavec. Srečali jih bomo pri ekoloških otokih in na odjemnih mestih: “Uporabnike bodo na prijazen način opozorili in spodbujali k ustreznemu ravnanju z odpadki, saj so del našega življenja in nastajajo pri domala vsaki naši aktivnosti,” pravi Jani Bačić, direktor Marjetice. Zeleni straži naj bi se skladno s potrebami pridružili tudi občinski inšpektorji.

Novih vrečk Koprčani vsaj na dom ne bodo dobivali več. Prihodnost naj bi prinesla vrečkomate, ki bodo rednim plačnikom komunalnih računov “podarili” razgradljive vrečke. Bačić opozarja, da je koncept postavitve vrečkomatov še v razvoju in naj bi ga izdelali predvidoma do konca leta.

“Stroški razdelitve biorazgradljivih vrečk so se zvišali. Če bi se znova odločili za razdeljevanje vrečk, bi plačali kar petkrat več za stroške poštnih storitev. Ugotavljamo tudi, da se delež zbranih bioloških odpadkov po razdelitvi biorazgradljivih vrečk ni bistveno zvišal. V smetnjakih z biološkimi odpadki smo opažali veliko vrečk, ki niso biološko razgradljive. Včasih so občani kar celoten paket vrečk odvrgli v zabojnike,” pravi direktor Marjetice.

Namesto poštarjev delavci sami

Komunala Izola občanom enkrat na leto brezplačno pošlje zavitek razgradljivih vrečk za biološke odpadke, preostanek morajo Izolani sami kupovati. Okolje Piran pa se brezplačnim vrečkam za biološke odpadke ne namerava odpovedati, saj menijo, da bi bilo potem še slabše. Sandra Loboda iz Okolja Piran pravi, da občani na mesec prejmejo 12 vrečk, komur jih zmanjka, jih brezplačno dobi v prostorih Okolja. Opozarja pa še, da v piranski občini, tako v blokovskih naseljih kot v zaledju, vrečk ne delijo poštarji, temveč sami delavci Okolja.

Bačić napoveduje, da načrtujejo druge aktivnosti na področju spodbujanja občanov pri ločevanju odpadkov, in sicer izdelavo celovite strategije komuniciranja z javnostmi, ki naj bi prinesla večje učinke pri ločevanju odpadkov, tudi bioloških.

Čeprav vsaj polovice prebivalcev koprske občine uporaba biorazgradljivih vrečk očitno ne zanima, pa jih nekaj drugega: Marjetica Koper bo jeseni ponovila akcijo zbiranja zelenega reza, saj so jo ljudje dobro sprejeli.


Najbolj brano