Domačini pospravljajo za kopalci

Naravno kopališče na Slapu ob Idrijci je v vročih poletnih dneh med bolj obleganimi v Posočju. Zlasti med vikendi je cesta proti mostu čez Idrijco zaparkirana, gneča je velika. Domačini so pri skrbi za kopališče prepuščeni sami sebi. Čistijo za prišleki od vsepovsod, kar jim počasi že preseda. Občina bo o tem, kako naj obravnavajo naravna kopališča, razmišljala v pripravi nove turistične strategije.

 V vročih dneh je na Slapu ob Idrijci mnogo kopalcev, za katerimi  čistijo domačini, ki so tega že naveličani.   Foto: Neva Blazetič
V vročih dneh je na Slapu ob Idrijci mnogo kopalcev, za katerimi čistijo domačini, ki so tega že naveličani.  Foto: Neva Blazetič

SLAP OB IDRIJCI > Idrijca je pri Slapu ob Idrijci globoka, možno je plavati vse do jeza, skakati v vodo. Posledično je tudi kopalcev veliko. Podobna gneča je tudi na sotočju Bače in Idrijce v Bači pri Modreju.

Čistijo, da ne bi bilo vse umazano

“Število kopalcev se je v zadnjih letih občutno povečalo. Za območje, kjer se ljudje kopajo, skrbimo domačini s svojo dobro voljo. Čistimo za ljudmi, ker nimamo srca, da bi bilo vse zanemarjeno in umazano. Zavod Dolina Soče sicer plača dva dodatna kontejnerja za smeti, ki pa ne zadoščata,” pojasnjuje predsednica krajevne skupnosti Špela Mrak. Kot pravi, so za potrebe domačinov uredili eno stranišče, ki je priklopljeno na kanalizacijo, in brunarico. Pijače ne smejo prodajati. “Želeli bi si, da bi naše in tudi druga kopališča bolj sistemsko obravnavali in urejali in da ne bi vse viselo na prostovoljstvu, za katerega ni nujno, da bo trajalo v nedogled. Na občini problem poznajo, toda nič se ne premakne,” skupaj s Slaplani opozarja Mrakova.

Občina je sicer kupila zemljišče za dodatno parkirišče, s katerim upravlja krajevna skupnost. Pred časom so uredili tudi športno igrišče. Odkar imajo parkirišče, ki je za zdaj še travnik, nastaja dodaten problem. Tam se ustavljajo kamperji, ki nedovoljeno prenočujejo. Turisti uporabljajo stranišče, natočijo vodo. Zaradi tega je krajevna skupnost na medobčinsko upravo naslovila pritožbo. Kamperji, za katere je oskrbno mesto urejeno na parkirišču pri Brajdi v Tolminu, se ustavljajo in prenočujejo tudi drugje ob Idrijci. Podobno se dogaja ob Soči.

Vse večji pritisk turistov

Problematika kopališč, ki uradno sploh niso kopališča, je začela izstopati zaradi vse večjega števila obiskovalcev v dolini Soče. Kot pravi tolminski župan Uroš Brežan, na urejanje naravnih kopališč vpliva lastništvo zemljišč, ki niso občinska, in dejstvo, da je treba zagotoviti reševalca iz vode. “To bi prineslo dodatno denarno breme za občino ali pa za kopalce, ki tega najverjetneje ne bi z veseljem sprejeli. Na drugi strani pa se bomo morale posoške občine v novi turistični strategiji, ki jo bomo v sodelovanju z zavodom za turizem začeli pripravljati jeseni, med drugim opredeliti tudi glede urejanja množičnih naravnih kopališč. Odpira se vprašanje, v kolikšni meri si tega želimo oziroma je to še smiselno, da ne bi prihajalo do navzkrižja z domačini in drugimi uporabniki rek.”

Župan pojasnjuje, da občina usmerja pozornost v urejanje vstopno - izstopnih mest s parkirnimi prostori in zabojniki za odpadke. Pod Volčanskim mostom je na Soči skupaj z vstopno - izstopnim mestom urejeno tudi kopališče ob bližnjem baru. Na Slapu ob Idrijci bodo na odkupljenem zemljišču uredili parkirišče. Lastnik zemljišča pod železniškim mostom v Bači pri Modreju, ki je v poplavnem območju Idrijce, pa so železnice.

Naravna kopališča so bolj urejena tam, kjer se vključujejo zasebniki z bifeji ali okrepčevalnicami. Vsaj za zdaj pa takega interesa na Slapu ob Idrijci še ni.


Najbolj brano