Dolga pot do odloka o varstvu kulturnih spomenikov

Nove občine so morale po ustanovitvi v sredini 90. let sprejeti kar nekaj novih občinskih odlokov. Ena od izjem je odlok, ki opredeljuje varovanje kulturnih in naravnih spomenikov. Komenski svetniki opozarjajo, da bi moral pristojni zavod že zdavnaj pripraviti strokovne podlage za nov dokument, ki bo veljal le za posamezno občino.

Kulturni spomeniki v komenski občini so še vedno zavarovani z 
odlokom nekdanje velike sežanske občine.  Foto: Leo Caharija
Kulturni spomeniki v komenski občini so še vedno zavarovani z odlokom nekdanje velike sežanske občine.  Foto: Leo Caharija

KOMEN > Na eni od letošnjih sej občinskega sveta v Komnu so svetniki znova dopolnjevali odlok iz leta 1992, ki je bil sprejet še v nekdanji skupni sežanski občini, pred ustanovitvijo novih občin. Ta določa varovanje kulturnih in naravnih spomenikov. Toda 16. člen ni obravnaval varstvene zaščite v notranjosti objekta, kar skušajo občine rešiti z dopolnitvami starega odloka, čeprav ta velja za občino, ki je ni več.

To je hitrejša, vendar le zasilna rešitev za nove občine, pravijo na pristojnem zavodu za varstvo kulturne dediščine. Boljša rešitev bi bila novi odloki za vsako posamezno občino, na katere občine, ki so nastale iz sežanske, čakajo od leta 2015.

Le potuha zavodu

“Sprejemamo popravke za odlok občine, ki ne obstaja več. Zavod za varstvo kulturne dediščine moramo pozvati, da pohiti s pripravo novega odloka,” je ob tem dejal Valter Ščuka (SLS).

Damjan Grmek (ZZP) je menil, da je sprejemanje sprememb odloka le potuha zavodu: “Morali bi vztrajati, naj napravijo tisto, kar so obljubili leta 2016. Sprejemanje tega odloka je čista potuha.”

Tudi Blanka Malgaj (Lista za rast in razvoj) je menila, da bi morali odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov za občino Komen pripraviti že pred sprejemom občinskih prostorskih načrtov.

Prva bo odlok dobila komenska občina, nato sledijo druge

Na novogoriški izpostavi Zavoda za varstvo kulturne dediščine pravijo, da je predlog razglasitve spomenikov za občino Komen v programu dela za leto 2018, nato bodo sledile še druge občine. Poleg komenske morajo na območju nekdanje sežanske občine tako svoje nove odloke dobiti še divaška, hrpeljsko-kozinska in nova sežanska občina.

“Realizacija je v končni fazi odvisna tudi od drugih urgentnih del, ki se jih ne da vnaprej predvideti. Dinamika priprave predlogov za spremembo odlokov o razglasitvi spomenikov je odvisna od tekočega dela in pomanjkanja zaposlenih,” nam je odgovorila Ernesta Drole iz zavoda.


Najbolj brano