Iščejo se tehnični kadri

Nekatera podjetja na Primorskem le s težavo najdejo kadre, ki jih potrebujejo. Zagatam se lahko izognejo tako, da sveže sile pritegnejo že med šolanjem oziroma študijem, ob tem pa se lahko prijavijo na javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem.

V dekanskem Titusu in Lami Avtomatizaciji  načrtujejo podeliti 
skupaj 23 štipendij za tehnične poklice. Foto: Zdravko Primožič/FPA
V dekanskem Titusu in Lami Avtomatizaciji načrtujejo podeliti skupaj 23 štipendij za tehnične poklice. Foto: Zdravko Primožič/FPA

PRIMORSKA > Gre za regijske štipendijske sheme, s katerimi imajo dobre izkušnje tudi na Primorskem. Delodajalci trenutno ponujajo največ štipendij in tudi delovnih mest za tehnične kadre. Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 2017/18 (v okviru regijske štipendijske sheme) je objavljen v vseh regijah v državi. Na Primorskem so za to shemo zadolženi trije - Regionalni razvojni center Koper (za obalno-kraško regijo), Posoški razvojni center (za severnoprimorsko) in Regionalna razvojna agencija Zeleni kras (za primorsko-notranjsko regijo).

Podjetja, ki želijo privabiti mlade, ki se šolajo, se lahko na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za obalno-kraško in primorsko-notranjsko regijo prijavijo do konca junija, medtem ko se je razpis za severnoprimorsko regijo iztekel že konec februarja.

Koliko štipendije?

Povprečno se štipendije za dijake gibajo med 250 in 280 evri, za študente pa med 350 in 380 evri. Višino štipendije določijo delodajalci in je zelo različna, odvisno od zmožnosti posameznega delodajalca. Kadrovske štipendije za deficitarne poklice se refundirajo v višini 70 odstotkov, medtem ko ostale v višini 50 odstotkov. To pomeni, da je prispevek delodajalca v prvem primeru 30-odstoten, v drugem pa 50-odstoten.

“Na razpis se je doslej prijavilo osem delodajalcev, ki bi štipendije podelili predvsem za inženirje in za tehnične poklice nasploh. Iz prejšnjih let pa v štipendijski shemi že deluje 20 delodajalcev, ki izplačujejo kadrovske štipendije,” razlaga Tina J. Matekovič, vodja projekta regijske štipendijske sheme za obalno-kraško regijo pri Regionalnem razvojnem centru koper (RRC).

Titus bi ponudil 23 štipendij

Med novinci v štipendijski shemi v obalno-kraški regiji prevladujejo manjša in družinska podjetja iz storitvene dejavnosti. Pred leti so se prijavljala tudi večja podjetja, a so se s krizo umaknila iz sheme. “Zdaj s težavo spet obujamo zanimanje za sofinanciranje kadrovskih štipendij, a premiki na bolje zagotovo so. V podjetjih Titus Dekani in Lama Avtomatizacija so za šolsko leto 2018/2019 napovedali, da se bodo septembra prijavili za nov razpis za sofinanciranje štipendij in da bodo ponudili 23 štipendij za tehnične poklice,” pravi Tina J. Matekovič. V primeru Titusa in Lame Avtomatizacije bi štipendija znašala med 150 in 250 evri.

50 evrov znaša minimalna štipendija za dijaka, 100 evrov pa za študenta.

Štipendirajo velika in manjša podjetja

Dobre izkušnje imajo tudi v Regionalni razvojni agenciji (RRA) Zeleni kras. V šolskem oziroma študijskem letu 2016/17 se je v shemo vključilo 14 delodajalcev, ki podeljujejo 23 štipendij, v šolskem letu, ki še traja, pa v shemi deluje devet delodajalcev s 13 štipendijami. Skupaj v letu 2017/18 tako delodajalci štipendirajo 36 štipendistov; gre za različne profile - od strojnikov, elektrotehnikov do računalničarjev. “Štipendije podeljujejo tako velika podjetja v regiji, kot tudi mala in družinska podjetja; teh je več,” pravi Tadeja Pecman Penko, svetovalka v RRA Zeleni kras in vodja projekta regijske štipendijske sheme Primorsko-notranjske regije. Ker v tej regiji prevladujejo kovinskopredelovalna podjetja, delodajalci večinoma štipendirajo tehnične kadre.

Novi razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij bodo na RRA Zeleni kras objavili še ta mesec. Prijava bo možna od 1. septembra dalje, delodajalci iz regije pa že kažejo zanimanje. “Trenutno imamo najavljenih deset potreb po kadrovskih štipendistih, večinoma za smer strojništvo - strojni tehnik, orodjar, inženirji strojništva ... Nekaj jih še pričakujemo,” pravi Tadeja Pecman Penko.

23 štipendij nameravata v šolskem letu 2018/2019 podeliti dekanski Titus in Lama Avtomatizacija.

Delodajalci napovedujejo vsaj 60 štipendij

Razpis za kadrovske štipendije za leto 2017/18 za severnoprimorsko regijo se je iztekel že konec februarja, tako da postopki za sofinanciranje že tečejo. Takoj, ko bodo od ministrstva prejeli denar, ga bodo nakazali delodajalcem. “Žal so postopki dolgotrajni in v prvem letu traja veliko časa, da lahko izplačamo sofinancirani del štipendij, vendar potem v nadaljevanju stremimo k temu, da izplačujemo redno, vsak mesec. Na razpis za leto 2017/18 se je prijavilo 16 delodajalcev s skupno 36 štipendisti,” pravi Martina Smolnikar iz Posoškega razvojnega centra (PRC). Med prijavljenimi podjetji so bila tako velika kot majhna in družinska. “Delodajalci so iz različnih panog - gre za proizvajalce elektro opreme za motorna vozila, podjetja s področja računalništva, informatike, gostinstva in tiska do zavarovalništva. Najpogosteje pa bi delodajalci štipendirali srednji strokovni kader, mehatronike, strojne tehnike, obdelovalce kovin. Veliko štipendij se podeli za študij strojništva, elektrotehnike in računalništva,” ugotavlja Smolnikarjeva.

V PRC bodo razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za leto 2018/19 objavili še ta mesec, prijava pa bo možna od 1. septembra dalje. “Na naš javni poziv se je doslej odzvalo osem delodajalcev, ki bi podelili 60 štipendij. Prijavo pa napovedujejo še drugi delodajalci. Želeli bi vsaj 60 na novo vključenih štipendistov. Odobrenega denarja za ta razpis imamo še dovolj,” pravi Smolnikarjeva. Med podjetji, ki vsako leto v sodelovanju s PRC podelijo štipendije, so denimo družbi Mahle iz Šempetra in Bovca, Hidria, Salonit, nekatera druga podjetja pa se v shemo vključijo občasno.


Najbolj brano