Najtrši oreh bo stanovanjska politika

Subvencioniranje najemnin mladih v tržnih stanovanjih je eden od ukrepov, ki jih prinaša strategija postojnske občine za mlade. Njen glavni cilj je, da bi bila občina še prijaznejša do mladih, ki bi se v Postojno po študiju tudi vračali, tu živeli in delali. Po večmesečni pripravi dokument zdaj čaka še potrditev občinskih svetnikov, občino pa nato izvajanje ukrepov.

 Foto: STA
Foto: STA

POSTOJNA > “Da bi bila strategija čim bolj zavezujoča in čim manj papir v predalu, smo vanjo poleg strateških ciljev vključili še konkreten izbor ukrepov z merljivimi kazalniki, po katerih se bo videlo, ali občina dela tisto, za kar se je zavezala,” poudarja Tatjana Hvala, zunanja sodelavka pri pripravi programa za mlade. Pri tem so sodelovali občinski oddelek za družbene dejavnosti, komisija za mladinska vprašanja in mladinski svet občine, Društvo prijateljev mladine Postojna-Pivka, vključili so tudi mlade.

Težko se osamosvojijo

Tatjana Hvala pravi, da se več v strategiji izpostavljenih ukrepov že izvaja, na primer občinske štipendije, programi za zmanjševanje odvisnosti, sofinanciranje mladinskih organizacij. Med na novo zastavljenimi pa izstopa stanovanjska politika oziroma povečevanje dostopnosti stanovanj za mlade s subvencioniranjem najemnin, kar bi jim omogočilo, da bi se prej in lažje osamosvojili. “Ta ukrep je po moje najtrši oreh, saj zahteva največji finančni vložek. Dokument kot eno od možnosti za rešitev pomanjkanja stanovanj za mlade podaja tudi stanovanjske kooperative, kar pa bo treba še preučiti.” Med pomembnejšimi cilji je tudi spodbujanje (ne)formalnega izobraževanja, razvoja podjetništva mladih, izboljšanje pogojev za lokalno mobilnost, pa tudi dodeljevanje finančne pomoči za mednarodno mobilnost.

5

koloparkov , ki postajajo središča za druženje mladih, je že oziroma bo v kratkem uredila Občina Postojna.

Mladi so izpostavili tudi potrebo po boljši informiranosti, kar bi jim omogočil mladinski spletni portal, izboljšanje pogojev za rekreacijo v zimskem času in za delovanje mladinskih organizacij ter še več dejavnosti za mlade in primerno infrastrukturo za njihovo izvajanje.

Nove kolesarske poti in koloparki

Župan Igor Marentič pravi, da se bo občina najprej lotila oziroma se je že prav infrastrukture. Odgovor na željo mladih po prostoru za druženje so tudi tako imenovani koloparki (za Sovičem ob športnem igrišču in po krajevnih skupnostih). Letos bo občina začela tudi z urejanjem novih kolesarskih poti proti Pivki in Razdrtemu, za kar bo pridobila sofinanciranje. Brez njega ne bo niti prenove stare porodnišnice v mladinski in društveni center, ki bi stala okrog tri milijone evrov. Občina pripravljajo projektno dokumentacijo za primerne razpise.

Predloge in dopolnitve programa, ki je dostopen na spletni strani občine, na občini zbirajo še do 28. maja.


Najbolj brano