Nevaren pes ogroža druge

Pasji ugrizi oziroma napadi se zadnje čase kar vrstijo. K sreči pa ostrih pasjih čekanov na lastni koži nedavno niso občutili ljudje, so jih pa psi manjših pasem. Obnašanje psa je ogledalo lastnika.

Krajane z Miljskih hribov je nedavno  vznemirjal napad nevarnega 
psa. Foto: facebook
Krajane z Miljskih hribov je nedavno vznemirjal napad nevarnega psa. Foto: facebook

Krajane z Miljskih hribov je nedavno vznemirjal napad nevarnega psa. Pitbull terier je napadel mešanca, ki ga je morala lastnica odpeljati k veterinarju. Psa so oskrbeli, policisti pa podatke še zbirajo. Kot je doslej znano, gre za za psa, ki ga je veterinarska inšpekcija aprila odvzela lastnici, a ga je ta nedavno samovoljno odpeljala iz obalnega zavetišča.

Pes ima status nevarnega psa in ima v evidenci zabeležena že dva ugriza. Veterinarska inšpekcija se je odločila in izpeljala odvzem psa. Lastnico, ki je kršila določila zakona o zaščiti živali, ker ni zagotovila fizičnega varstva nevarnega psa, so oglobili s kaznijo 200 evrov.

Zakon o zaščiti živali določa splošne zahteve za obvladovanje psov, da niso nevarni okolici. V drugem odstavku 11. člena določa, da mora skrbnik živali z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici, v tretjem odstavku pa, da morajo skrbniki psov zagotoviti fizično varstvo svojih psov tako, da jih imajo na javnem mestu na povodcu.

Javni kraj je v zakonu o varstvu javnega reda in miru opredeljen kot vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur.

Nevaren pes je po definiciji zakona o zaščiti živali pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kaže napadalno vedenje do človeka, ali pa pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival.

Pes postane nevaren, ko je bilo v uradnem postopku ugotovljeno, da je ta žival neobvladljiva in/ali kaže napadalno vedenje do človeka, oziroma je bil ugriz evidentiran, dokazan in so bili opravljeni vsi za to predpisani postopki. Takšen pes dobi status nevarnega psa z odločbo uradnega veterinarja v upravnem postopku.

V primeru, da pes povzroči smrt ali posebno hudo telesno poškodbo, se izpelje poseben postopek, v katerem uradni veterinar odredi usmrtitev psa.

Pes, ki ima status nevarnega psa, mora biti fizično varovan v skladu z 12. členom zakona o zaščiti živali. Ta člen določa, da morajo skrbniki nevarnih psov zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov: da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom; da so zaprti v pesjaku ali objektu; da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 metra, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.

Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, mlajšim od 16 let. Če nevaren pes ponovno ugrizne, pri čemer poškodba ni posebno huda telesna poškodba, je zanj predpisano obvezno šolanje, ki mora biti opravljeno v šestih mesecih od dogodka oziroma do dopolnjenega drugega leta starosti, če gre za mladega psa. Takšnega šolanja se morata udeležiti pes in njegov lastnik oziroma skrbnik po posebej uradno predpisanem in veljavnem programu.

Uspešnost opravljenega šolanja psa preveri komisija, imenuje jo izvajalec programa šolanja. Lastnik psa je dolžan dokazilo o uspešno opravljenem šolanju predložiti pristojni veterinarski organizaciji, ki ta podatek vnese v centralni register psov. Šolanje psa je obvezno tudi, če pes živi ali bo živel v istem okolju kot lastnik, ki je že pred tem imel psa, ki so ga morali usmrtiti zaradi povzročitve smrti ali posebno hude telesne poškodbe. Če pes ne opravi predpisanega šolanja ali šolanje ni uspešno, uradni veterinar odredi usmrtitev takšnega psa.

Če so navedbe v časopisih povsem zanesljive, so inšpekcija in drugi organi tudi v tem primeru ukrepali povsem pravilno. Upamo lahko le, da se takšen pes v prihodnje ne bo več nikjer pojavljal brez nadzora, še posebej pa ne kje v bližini naših bivališč.


Najbolj brano