“Potrebujemo rešitev za 30 do 50 let”

Vsi postojnski svetniki so podprli odločitev, da občina kupi zemljišča v središču mesta, ki so naprodaj v stečajnem postopku Gramiza. Niso pa se vsi strinjali s tem, da tukaj postavi novo enoto vrtca s 13 oddelki, saj zgolj to ne bi pomenilo celovite in dolgoročne rešitve vrtčevske problematike.

 Foto: Veronika Rupnik Ženko
Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Nakup zemljišč so glede na primerno ceno in lokacijo podprli tudi v opoziciji. “Glede vsebine, zakaj se bodo ta zemljišča namenila, pa je še preuranjeno govoriti,” je v imenu skupine svetnikov ocenil Zvonko Černač in opozoril, da od občinskega vodstva pričakujejo strategijo glede reševanja pereče problematike novih šolskih in vrtčevskih prostorov. Gradnja prizidka pri osnovni šoli Antona Globočnika, ki naj bi se začela še pred koncem leta, in načrtovana gradnja nove enote vrtca po njegovem ne pomenita dolgoročne in celovite rešitve. Sosednja stavba centralnega vrtca s 24 oddelki, ki bo zdaj sicer deležna energetske sanacije, je namreč stara 40 let, a v marsičem ne ustreza več sodobnim zahtevam.

“Situacijo lahko nekaj časa rešujemo s prizidki, toda Postojna se razvija zelo hitro. Skrajni čas je, da se tega problema lotimo resno, da se odločimo, ali bo Postojna dobila novo šolo in nov vrtec, ali bo dopolnila javni program vrtca tudi z razpisom koncesije ali ne in kdaj bo to storila,” je opozoril Černač. Župan Igor Marentič je dejal, da bodo projekt za novo enoto vrtca s 13 oddelki na 1400 kvadratnih metrih predstavili jeseni, po njegovem pa je lokacija idealna.

Huda zima terjala dodatnega pol milijona

Denar za nakup Gramizovih parcel je občina zagotovila z rebalansom proračuna, ki so ga svetniki brez pripomb sprejeli na četrtkovi seji. Rebalans sicer prinaša še nekaj sprememb, ki prihodke povišujejo za 1,4 milijona, odhodke pa za 2,8 milijona evrov. Razliko bo občina pokrila iz sredstev na računih ob koncu lanskega leta.

Z rebalansom je zagotovila denar tudi za najnujnejša vzdrževalna dela na stavbi stare banke, ki jo je pred kratkim kupila v stečajnem postopku Epica, da prepreči nadaljnjo škodo. Povišali so se tudi stroški dela režijskega obrata, in sicer na slabih 120.000 evrov, ki jih mora občina na podlagi sodbe višjega sodišča izplačati Rifetu Kendiču zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Več denarja bo šlo za gasilsko-reševalni center, za dodatna dela pri nadgradnji vodovodnega sistema in urejanju komunalne infrastrukture v Hraščah. Za dobrega pol milijona evrov so višji stroške zimske službe in s tem povezano vzdrževanje cest, nekoliko dražja bo izgradnja parkirišča za zdravstvenim domom ter investicijsko vzdrževanje nekaterih večnamenskih objektov.


Najbolj brano