Konec nereda z odsluženimi vozili

Zakon o dajatvah na motorna vozila, ki je začel veljati pred dobrim mesecem, je prinesel spremembe tudi glede odsluženih vozil. Uvedel je namreč dajatev na odjavljena vozila, ki jih lastniki v enem letu po odjavi ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo.

Takšnih prizorov naj bi bilo v prihodnje manj.
Takšnih prizorov naj bi bilo v prihodnje manj. 

SLOVENIJA > Namen novega ukrepa je, da bodo lastniki sami poskrbeli za odslužena vozila, ki sicer pogosto končajo na divjih odlagališčih, parkiriščih in drugod, s tem pa onesnažujejo in kazijo okolje. Lastniki odsluženih vozil se bodo dajatvi, ta bo najmanj 25 evrov, izognili, če bodo poskrbeli za prenos lastništva oziroma predali vozilo pooblaščenim izvajalcem za razgradnjo. Ti bodo ob razgradnji vozila poskrbeli tudi za okolju nevarne snovi in materiale, ki obremenjujejo okolje.

Zavezanec - eno leto po odjavi vozila

Če bo vozilo odjavljeno več kot eno leto in lastnik v tem času ne bo, tako ali drugače, poskrbel za prenos lastništva ali razgradnjo, bo postal zavezanec za plačilo dajatve. To bo lahko uredil na istih mestih, kjer urejajo registracijo vozila, torej na upravnih enotah in pri izvajalcih tehničnih pregledov.

10

let po odjavi bo moral lastnik plačevati dajatev, če ne bo ustrezno poskrbel za odsluženo vozilo

Dajatev na odjavljeno vozilo bodo morali plačevati lastniki vozil, ki so registrirana za prevoz največ osmih oseb poleg voznika, vozil za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone in trikolesnih vozil.

Kdaj lastniki postanejo zavezanci za plačilo dajatve? Če bodo vozilo odjavili iz prometa 15. maja letos, bodo morali dajatev plačati 15. maja prihodnje leto. Obstajajo tudi izjeme. Dajatve jim ne bo treba plačati, če je iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja, če bo znova registrirano ali če bo lastnik predložil potrdilo o uničenju vozila. Dajatve seveda ne bo treba plačati za ukradena vozila, za dokazovanje tega bo potreben policijski zapisnik. Če pa bo lastnik odjavljenega vozila prenesel lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Sloveniji, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Starodobniki so izvzeti

Dajatev bo treba plačevati največ deset let od zadnje odjave vozila. Če bo lastnik vozilo ponovno registriral, bo rok začel ponovno teči ob ponovni odjavi vozila. Dajatve ni treba plačati za vozila, ki imajo status starodobnikov.


Najbolj brano