Visokošolskega središča ni več

Sežanski občinski svetniki so na zadnji seji storili še zadnji korak za pripojitev Visokošolskega središča Sežana k družbi Inkubator, ki pa tudi ni več v javno-zasebni lasti, ampak občinski.

 Foto: Bogdan Macarol
Foto: Bogdan Macarol

SEŽANA > Minuli konec tedna so sežanski občinski svetniki podprli odlok o soglasju k pripojitvi družbe Visokošolsko središče Sežana d.o.o. k družbi Inkubator d.o.o. ter o prenehanju družbe Visokošolsko središče d.o.o. (Viviss) zaradi pripojitve. Občina bo zdaj še vpisala družbo Inkubator v sodni register. Da bi pripojitev lahko speljali, so morali javni zavod Visokošolsko središče preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo.

Občina je edini družbenik Inkubatorja in edini družbenik družbe Vivis, ki bo zato vse svoje premoženje (gre za 68.700 evrov) z vsemi pravicami, obveznostmi in dolžnostmi, ki iz tega premoženja izhajajo, prenesla na Inkubator. S tem se bo povečal osnovni kapital družbe Inkubator, ki bo zdaj 77.420 evrov.

Svetniki so tudi pooblastili župana Davorina Terčona, da lahko spelje in podpisuje vse postopke pripojitve in vpisa v register. Kot je pojasnil župan, bo po pripojitvi k Inkubatorju občina še naprej financirala Viviss, kakor doslej. Razlika bo le v tem, da se ukine direktorsko mesto Vivissa, vendar šele z vpisom v register. To naj bi se zgodilo v kratkem, dotlej pa so za direktorico imenovali zaposleno koordinatorko Tjašo Kranjec. Dosedanjemu direktorju Petru Medici je potekel petletni mandat in si bo moral službo iskati drugje.

Samostojnega svetnika Davida Škabarja je zanimalo, ali bodo lahko v okviru nove organizacijske oblike kandidirali na razpise, vezane na področje izobraževanja, kar je doslej počel Viviss, ki je skrbel za razvoj izobraževalnih programov v Sežani. Tanja Ravbar z občine je pojasnila, da bodo v odlok o ustanovitvi Inkubatorja dodali člene, na osnovi katerih se bo Inkubator lahko prijavljal na razpise EU, vezane na izobraževanje. Župan je pripomnil, da je bil Inkubator v tem doslej celo uspešnejši kot Viviss in da bi črpanje evropskega denarja Inkubatorju utegnilo prinesti še kakšno delovno mesto. Sedaj so tam zaposleni direktor in dve strokovni delavki.


Najbolj brano