350.000 evrov za podjetne

Mestna občina Nova Gorica je v Uradnem listu RS in na občinski spletni strani objavila javne razpise za spodbujanje podjetništva. Skupaj gre za sedem javnih razpisov, njihova celotna vrednost pa je 350.000 evrov.

Podjetja lahko pridobijo tudi denar za predstavitev na sejmih. Foto: Leo Caharija
Podjetja lahko pridobijo tudi denar za predstavitev na sejmih. Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > Objavljeni razpisi so namenjeni spodbujanju začetnih investicij in investicij za posodobitev dejavnosti, za projekte inovacij, za zagon novih inovativnih podjetij v Primorskem tehnološkem parku, za promocijske aktivnosti podjetij, za sofinanciranje komunalnega prispevka, za subvencioniranje novih delovnih mest in za sofinanciranje stroškov prijav v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij.

Javni razpisi so odprti do 7. maja 2018. Izjema je javni razpis za sofinanciranje komunalnega prispevka, na katerega se lahko zainteresirani prijavijo do 16. novembra.

Tatjana Gregorič, oddelek za gospodarstvo: “Pri javnem razpisu za subvencioniranje novih delovnih mest letos razširjamo nabor upravičencev do zaposlitve.”

“Pri javnem razpisu za subvencioniranje novih delovnih mest letos razširjamo seznam upravičencev do zaposlitve, ker v minulih letih ta razpis ni bil dovolj izkoriščen zaradi omejitev na neketere ciljne skupine brezposelnih oseb,” je pojasnila Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo na novogoriški občini. Dodala je, da delodajalec lahko zaposli osebo, ki je bila en mesec pred dnevom oddaje vloge prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba. Pri tem pa ni pomembno, v katero ciljno skupino sodi iskalec zaposlitve. Subvencija se izplača v enkratnem znesku v višini 5.000 evrov, pogoj pa je, da sta iskalec zaposlitve in delodajalec, ki tako osebo zaposli, iz Mestne občine Nova Gorica.


Najbolj brano