Večmilijonske naložbe

Ne le v starem mestnem jedru Kastre, občina Ajdovščina trenutno gradi javno kanalizacijo in vodovodno omrežje še v Malih Žabljah, Lokavcu, Budanjah in Dolgi Poljani. Naložbe bodo stale več kot pet milijonov evrov, a vseh ne bodo končali v tem letu. Gradbišči bodo odprli tudi v Dobravljah in Stomažu, naložbi bosta stali dobra dva milijona evrov.

V Malih Žabljah gradijo novo kanalizacijo in obnavljajo vodovod, 
kraj bo dobil tudi optiko. Foto: Alenka Tratnik
V Malih Žabljah gradijo novo kanalizacijo in obnavljajo vodovod, kraj bo dobil tudi optiko. Foto: Alenka Tratnik

MALE ŽABLJE, LOKAVEC

> V Malih Žabljah so delavci podjetja Stopar PGM iz Lokavca na delu od konca minulega leta, obsežno naložbo bodo končali v prihodnjem letu. V vasi bodo celovito prenovili približno dva kilometra obstoječe vodovodne napeljave, na novo bodo zgradili skoraj tri kilometre gravitacijske in tlačne kanalizacije in okoli 500 metrov meteorne kanalizacije. V projektu so predvideli tudi dve črpališči. Na kanalizacijsko omrežje, ki bo speljano v čistilno napravo Vipavski Križ, bodo priključili vsaj 130 stavb. Hkrati bo, kot so še pojasnili na občini, Telekom vas opremilo z optiko.

Po podatkih vodje oddelka za gospodarske javne službe in investicije Alenke Čadež Kobol bo naložba občino stala dobrih 700.000 evrov, občina pa je zagotovila še 135.000 evrov za subvencioniranje gradnje priključkov. “Za kraj bo to zelo velika pridobitev, ljudje so zadovoljni,” je povedal predsednik sveta KS Vipavski Križ Harij Bat.

Tudi za obrtnike

Ajdovci pospešeno komunalno opremljajo tudi poslovne in obrtne cone v občini. Trenutno sta aktualni coni V Talih in Pod železnico. Celotni kompleks slednje meri dobrih osem hektarjev, območje je delno že komunalno opremljeno, zdaj pa urejajo še preostale tri hektarje. V sklopu 2. faze bo občina, ki je lastnica večine parcel, uredila odvajanje komunalnih odpadnih in meteornih voda, vodovodno, hidrantno in prometno omrežje, javno razsvetljavo ter elektro in TK omrežje, podjetje Adriaplin pa pripravlja projektno dokumentacijo za plinovodno omrežje. Gradi podjetje Stopar iz Lokavca, ki bo dela opravilo za 287.000 evrov. 90 odstotkov vrednosti bo občina plačala z nepovratnim denarjem Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Lahko bi delali hitreje

Med stanovalci na Prešernovi ulici v mestnem jedru Ajdovščine je po besedah predsednika sveta KS Ajdovščina Valentina Krtelja ob prenovi komunalnega omrežja največ pripomb slišati na račun hitrosti izvajanja. “Res je, da vreme to zimo gradbincem ni bilo naklonjeno, a ljudje menijo, da bi ekipe lahko drugače organizirale delo na gradbišču in pospešile izvedbo. Drugače pa predvsem opazujejo in spremljajo izvedbo.”

Občino bo prva faza naložbe, skupaj z arheološkim nadzorom, stala približno 3,5 milijona evrov. Dela izvaja družba Kolektor CPG Nova Gorica, končana naj bi bila do konca avgusta 2018, a se utegne zaradi zamud, povezanih s slabim vremenom, rok malo zavleči.

Delajo na različnih koncih

Delovno je tudi v Lokavcu, kjer v zaselku Čohi obnavljajo vodovod in kanalizacijo, uredili bodo tudi optično omrežje. Zaradi gradnje je na cesti od Lokavca proti Predmeji semaforizirana delna zapora prometa, taka ureditev bo po napovedih vsaj še tri mesece. Naložba bo občino stala 800.000 evrov.

V Dolgi Poljani letos nadaljujejo drugo fazo urejanja javne kanalizacije. V občinskem proračunu je zanjo na voljo 120.000 evrov. V obeh krajih bo občina krajanom subvencionirala tudi hišne priključke. Proti koncu gredo tudi dela v Budanjah.

Kot je pojasnila Čadež Kobolova, na občini pripravljajo projekte za naslednji dve naložbi, ki ju bodo začeli letos. V Dobravljah bodo za dober milijon evrov gradili kanalizacijo in obnovili vodovod, v načrtu pa imajo tudi novo čistilno napravo, ki bo po ocenah stala približno pol milijona evrov. Na vrsto bo prišel tudi Stomaž, kjer bodo za nekaj več kot milijon evrov zgradili kanalizacijo in nov vodovod.

“Pripravljati bomo začeli tudi projektno dokumentacijo za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj, z navezavo vodovodnega sistema Gora do Podkraja, in projekte za kanalizacijo v Podkraju,” je še napovedala Alenka Čadež Kobol.


Najbolj brano