Omejitve gradenj v piranski občini še ni na vidiku

Piranska občina bo nadaljevala le s pripravo strateškega dela občinskega prostorskega načrta. Do sprejetja celotnega krovnega prostorskega dokumenta pa ne bo omejitev gradenj v občini.

PIRAN > “Prostor občine Piran je napaden, ne moremo ločevati med domačini in vikendaši, da bi prvim odobrili pobudo za gradnjo, drugim pa ne,” je poudaril Boris Kočevar iz piranskega občinskega urada za okolje in prostor. Občinski svetniki so potrdili, naj občina nadaljuje le s pripravo strateškega dela občinskega prostorskega načrta, niso se pa strinjali s predlogom občinskega urada, da bi do sprejetja tega dela dokumenta zavrnili vseh 1500 do 2000 pobud, ki so jih do zdaj vložili lastniki zemljišč za spremembo namembnosti.

Kot je ocenil tudi piranski župan Peter Bossman, celoten dokument, ki je bil kot osnutek izdelan že leta 2011, najverjetneje ne bo sprejet do roka, ki ga določa nova zakonodaja, in sicer do leta 2021. Po Kočevarjevih besedah je najbolj problematično območje razpršene gradnje na podeželju, kjer se v skladu z zakonodajo predvideva celo izbris stavbnih parcel, ki niso pozidane oziroma urejene z izvedbenim prostorskim aktom. “Sprejem občinskega prostorskega načrta bo omejil gradnjo v občini, česar se marsikdo ne zaveda,” je poudaril.

Svetniki so se seznanili tudi z odstopom Denisa Fakina iz svetniške skupine SMC; na prihodnjih volitvah bo kandidiral za SD.


Najbolj brano