Deset let za prostorski načrt

Po več kot desetih letih priprav ima Divača nov občinski prostorski načrt (OPN). Dokument, ki je osnova vsake gradnje in drugih posegov v prostor, so občinski svetniki na sredini seji potrdili soglasno.

 Foto: Marica Uršič Zupan
Foto: Marica Uršič Zupan

DIVAČA > “Po dolgih letih nam je uspelo sprejeti občinski prostorski načrt. Doslej so bili naši prostorski akti vezani na stare iz nekdanje sežanske občine iz 80-ih let. Nov OPN pa je pisan nam na kožo, izdelovali smo ga v sodelovanju s krajevnimi in vaškimi skupnostmi,” je po sprejetju OPN dejala županja Alenka Štrucl Dovgan.

Zmanjšali območja za gradnjo okoli naselij

Dodala je, da so želeli vključiti čim več želja posameznikov, a vsem niso mogli ugoditi, tudi zato, ker tega niso dovolili nosilci urejanja prostora. Prav z usklajevanjem z njimi in vnašanjem najrazličnejših zahtev in interesov je bilo največ dela, je dejala Alenka Kovačič iz divaške občinske uprave.

Pohiteti bo morala tudi občina

Ko bo nov divaški OPN začel veljati - to bo 30. maja -, bodo prenehali veljati stari planski akti, družbeni plani in prostorski ureditveni pogoji za območje občine. Vloge za izdajo gradbenih dovoljenj, ki bodo na upravno enoto oddane pred 30. majem, pa bodo vseeno še obravnavali po starih pravilih (tudi če ob oddaji ne bodo popolne). Na ta “popust” računa tudi sama občina, ki mora s pripravo dokumentacije za gradnjo nove čistilne naprave v Divači prehiteti veljavnost novega OPN, sicer je ne bo mogla več postaviti.

OPN je na novo določil namensko rabo vseh zemljišč v občini. Ta se je precej spremenila v bližini naselij, kjer so zmanjšali območja, namenjena pozidavi. Gradnjo so usmerili na prazna območja znotraj naselij.

Cona v Senožečah, vežica na Škofljah

Divača se bo še naprej razvijala kot središče občine. V Senožečah so predvideli območje za novo gospodarsko cono. Na pokopališču v Škofljah bodo končno lahko postavili mrliško vežico, v kraju pa prostore za opravljanje dejavnosti, je županja naštela nekaj primerov, ki jih prinaša OPN.

Ni pa v njem vrisanih, denimo, območij za postavitev vetrnic; investitorji jih lahko zgradijo le na podlagi državnega prostorskega načrta, ki pa lahko “povozi” določila občinskega prostorskega načrta.

Čaka jih izdelava 22 podrobnih načrtov

OPN določa tudi 22 območij, za katere bo treba pred kakršnimikoli posegi izdelati še občinske podrobne prostorske načrte (OPPN).

Gre za sedem območij v Divači, za Dolnje Ležeče, za novo cono v Senožečah ter za še nekaj območij, ki bi jih lahko namenili, denimo, športu in rekreaciji. V veljavi pa ostajata dva že sprejeta OPPN za kamnolom v Lažah.

Deset let in 140.000 evrov

Od sklepa o začetku priprave OPN v letu 2008 je občina za izdelavo dokumenta namenila kar 140.000 evrov. In čeprav je njegovo sprejemanje trajalo tako dolgo, bo morebitne spremembe vanj mogoče vnesti precej hitreje, napovedujejo v občinski upravi.

Med prvimi območji, deležnimi sprememb, utegne biti okolica krožišča na vhodu v Divačo, ki je zdaj namenjena trgovini. Če bi želeli tja preseliti tudi bencinsko črpalko, o čemer se pogovarjajo s podjetjem OMV, bi morali spremeniti tudi prostorski načrt.


Najbolj brano