Plačilo nižje le za stroške hrane?

“Ne zdi se nam prav, da se staršem, ki na dan stavke otrok niso pripeljali v vrtec, ta dan, razen hrane, obračuna, vendar takšna je bila okrožnica ministrstva,” pravi Klara Gardelin, pomočnica ravnateljice v enoti vrtca Osnovne šole Pivka

LJUBLJANA, PRIMORSKA> A na ministrstvu za izobraževanje zdaj pravijo, da enoznačnega odgovora glede obračuna ni.

Na položnicah za februar so stroške hrane odbili tudi v koprskem vrtcu in če ne bodo prejeli drugačnih navodil, bodo po besedah ravnateljice Klare Franca tako ravnali tudi ob zadnji stavki.

A iz odgovorov ministrstva za izobraževanje gre sklepati, da povsem jasnih navodil glede obračuna pravzaprav ni. Staršem stroška oskrbnine zagotovo ne morejo obračunati vrtci, ki so v času stavke zaprti. Pri vrtcih, ki so kljub stavki zagotovili možnost varovanja otrok, pa na ministrstvu menijo, da se staršem, ki otrok niso pripeljali v vrtec, kljub temu, da jim je vrtec omogočil varstvo in zagotovil vso prehrano, obračuna plačilo za mesec februar kot v primeru, ko otrok ostane doma in se plačilo staršem zniža za stroške neporabljenih živil. “Dopuščamo pa tudi možnost, da se v primerih, kjer je vrtec zelo omejil izvajanje varstva na dan stavke, plačilo za ta dan ne more obračunati. Skratka, enoznačnega odgovora zaradi različnega poteka in intenzivnosti stavke ni mogoče podati,” pravijo na ministrstvu.

Vprašanje plačila vrtca na dan, ko so vzgojitelji stavkali, je vprašanje, ki se mora urejati v odnosu med vrtcem in starši, pravi glavni tajnik sindikata Sviz Branimir Štrukelj. Izpostavil je, da sindikat nima pristojnosti pri določanju cene, ki jo vrtcem plačujejo starši.

Praviloma se na stavkovni dan otrokom, ki jih zaradi stavke vzgojiteljev ni bilo v vrtec, odštejejo stroški prehrane. Štrukelj je dobil nekaj klicev, ki so se nanašali na plačilo staršev za program, ki ga na dan stavke ni bilo. “Jasno je, da za to ne morejo biti odgovorni niti sindikat niti stavkajoči, ki smo zgolj uporabili ustavno pravico do stavke,” poudarja.


Najbolj brano