Stečaji in selitve

Nekatere občine so se v zadnjih letih sistematično lotile razvoja industrijskih oziroma poslovno-obrtnih con, saj so prepoznale koristnost gospodarske razvitosti. Zlasti z vidika (domačih) delovnih mest in večje ekonomske moči, ki pomeni tudi možnost vlaganj v višjo kakovost bivanja občanov. Cone so komunalno uredile in jih pod ugodnimi pogoji ponudile zainteresiranim vlagateljem. Za privabljanje oziroma podporo podjetjem so sprejele še druge ukrepe, kot so znižanja komunalnega prispevka in nadomestil za stavbna zemljišča, različne subvencije ... S pravilnim pristopom in pravo politiko se že kažejo rezultati.

Postojnska občina je, kljub odlični strateški legi na križišču (avto)cestnih in železniških tokov, na tem področju zaostala in teh danosti doslej ni izkoristila v takšni meri, kot bi jih lahko. Morda tudi zato, ker se je zanašala na to, da bo dobra lega že sama po sebi pripeljala podjetja.

Še tako ugodni pogoji nekaterih podjetij ne bodo mogli ne zadržati ne privabiti, dokler ne bo normalne povezave s svetom.

Razen ureditve poslovno-obrtne cone v Velikem Otoku, namenjene predvsem lokalnim podjetjem, so drugi načrti ostajali na papirju. Vala novih podjetij pa kljub odlični legi ni bilo – ker zaradi neurejenih prostorskih pogojev niso imela kje vlagati. Tudi če je prostora za razvoj gospodarstva načeloma dovolj, je tako, kot da ga ne bi bilo, če ni kot tak opredeljen, komunalno urejen ali če ga iz različnih razlogov, recimo zaradi ujetosti v stečajnih ali likvidacijskih postopkih, ni mogoče uporabiti. Zaradi teh razlogov ne samo, da nekatera podjetja v Postojno niso prišla, temveč so celo odšla vlagat drugam.

(Načrtovana) preselitev dveh podjetij iz Ilirske Bistrice v Postojno v zadnjem obdobju, Pet paka in Tib Logistike, se iz postojnske perspektive zato sicer dobro sliši, a je bolj obliž na rano kot kaj drugega. Gre za splet okoliščin, ki jih je prineslo raz- in prepletanje treh stečajev, ki so marsikaj odnesli, a prinesli tudi primerne nepremičnine po primernih cenah na primerni lokaciji za nove podjetniške zgodbe. Povsem logično je namreč, da podjetja za svoj razvoj iščejo najugodnejše pogoje.

Iz bistriške perspektive pa so odhodi podjetij le še nova sol na rano. Tudi še tako ugodni pogoji nekaterih podjetij ne bodo mogli ne zadržati ne privabiti, dokler ne bo normalne povezave s svetom. To pa ni več okoliščina, ki bi bila v občinskih rokah.


Preberite še


Najbolj brano