Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob kulturnem prazniku v znamenju Cankarja

Nagovor politika Igorja Gabrovca na petkovi proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so jo pripravili v tržaškem Kulturnem domu, je izzvenel kot poziv k sooblikovanju prijazne družbe, ki naj premaga strah pred drugim in drugačnim, in gradi na kulturi zaupanja.

Na osrednji proslavi Slovencev v Italiji ob kulturnem prazniku sta 
krovni organizaciji podelili nagrade Stanki Sosič Čuk, Andreju 
Kosiču, Klavdiju Palčiču in Miroslavu Košuti.    Foto: Damian Balbi
Na osrednji proslavi Slovencev v Italiji ob kulturnem prazniku sta krovni organizaciji podelili nagrade Stanki Sosič Čuk, Andreju Kosiču, Klavdiju Palčiču in Miroslavu Košuti.  Foto: Damian Balbi

V veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma je Igor Gabrovec citiral Cankarjevo tržaško predavanje Očiščenje in pomlajenje, ki je (s pomenljivim dodatkom vprašaja) dalo naslov letošnji proslavi.

Cankarjev politični testament

“Cankar je, v nasprotju s svojo sicer prevladujočo pesimistično literarno tendenco, ravno v tem govoru, ki ga lahko imamo za politični testament, slehernemu Slovencu in slovenskemu narodu nasploh pokazal neko novo zagnanost, željo po spravi, po novem začetku, po očiščenju namreč in predvsem pomlajenju slovenskega naroda, ki se je leta 1918 dvigoval iz ruševin prve svetovne vojne. In ni slučaj, da je ta govor izrekel ravno tu, v našem mestu, da bi poudaril pomen pripadnosti Trsta v slovenski nacionalni, kulturni in ekonomski prostor,” je dejal podpredsednik deželnega sveta in spomnil na Srečka Kosovela, čigar ideal je bil evropski človek, ki bi ljubil vse ljudi in v tej ljubezni delal. Mladim je za zgled pokazal Stephana Hessla, ki nas poziva k uporu in opuščanju brezbrižnosti. Vsem pa je slavnostni govornik zaželel, da bi skupaj gradili kulturo zaupanja - tako v naši skupnosti kot v odnosu do tu živečih narodov - “z eno samo in osnovno predpostavko: da nam je priznano dostojanstvo slovenske besede, v zasebnem in javnem življenju, v šolstvu, v medijih, v javnih institucijah.”

V znamenju besede

Osrednji dogodek Slovencev v Italiji ob letošnjem kulturnem prazniku, izvedbo katerega sta krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij zaupala Slovenskemu stalnemu gledališču, je bil v celoti osnovan na besedi. Beseda je bila protagonistka uvodnega popoldanskega pogovora Čistilna akcija za pomlajenje in beseda je dobro uro odmevala tudi med večerno proslavo. V videoprojekciji, med katero sta igralca SSG Tina Gunzek in Vladimir Jurc prebrala odlomek iz Idealista, v katerem Cankar pravi, da je njegov poglavitni cilj, da ruši ideale: “Ideal nikakor ni tisti cilj, ki ga sluti moje srce in kaže moje hrepenenje, temveč je spomenik ob cesti.”

Barbara Cerar in Primož Forte sta prebrala Cankarjevo tržaško predavanje Slovensko ljudstvo in slovenska kultura, v katerem je zelo kritičen do odnosa, ki ga ima narod do kulture. V njem se kot mantra ponavlja očitek slovenskim umetnikom: to ni za ljudstvo! Cankar citira tudi tržaškega narodnjaka, ki trdi, da Kranjci ne razumejo tržaških razmer in Tržačani ne razumejo kranjskih. “Jaz ponižni slovenski pisatelj in vseslovenski socialist sem si mislil, da sem povsod doma, kamor postavim svojo nogo v slovenski domovini ...”

Preplet govorjenih besed si je izbrala tudi skupina dijakov tržaškega liceja Prešeren. Predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj in Rudi Pavšič sta nato nagradila štiri zaslužne kulturnike: Stanko Sosič Čuk, Andreja Kosiča, Klavdija Palčiča in Miroslava Košuto. Za konec je na oder stopil zborovodja Marko Sancin. Zbora ni bilo, zato se je obrnil proti dvorani inzbranim dal intonacijo za Premrlovo Zdravljico. Z balkona Kulturnega doma so mu odgovorili pevci in pevke mešanih pevskih zborov Gallus, Hrast in Rečan. In poželi prepričan aplavz občinstva.

POLJANKA DOLHAR,

Primorski dnevnik


Najbolj brano