Letos vpisali tudi prvošolce

“Včasih sem se učil in učil, a je bilo podatkov enostavno preveč. Letos mi gre pa dobro. Ker nas je manj, se lahko učiteljica vsakemu bolj posveti, imamo tudi več praktičnega pouka. Ni mi žal, da sem se prepisal,” je povedal devetošolec Kevin, ki na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina letos obiskuje prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Kako in kaj delajo, bodo učenci in učitelji 25. januarja predstavili z dnevom odprtih vrat.

Učenci prilagojenega programa dobijo temeljna znanja za 
nadaljnje izobraževanje. Foto: Alenka Tratnik
Učenci prilagojenega programa dobijo temeljna znanja za nadaljnje izobraževanje. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > > Na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina izvajajo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom že dobrih trideset let. V vodstvu šole vidijo v programu veliko dodano vrednost za cel zavod. “Učenci, ki ga obiskujejo, lahko po številnih težavah, s katerimi so se soočali v rednem programu, tu dobijo potrditev, da so lahko uspešni, da zmorejo. To je zelo pomembno za njihovo pozitivno samopodobo in motivacijo za nadaljnje učenje in delo. Tesno sodelovanje z učenci in učitelji v rednih oddelkih pa gradi boljše odnose in podira predsodke do drugačnosti in drugačnih,” je prepričana ravnateljica šole Irena Kodele Krašna.

Letošnje šolsko leto je za šolo nekaj posebnega, saj so po nekaj letih upadanja števila učencev namesto dveh organizirali štiri oddelke. V program je vključenih 23 učencev, po več letih so spet vpisali tudi prvošolce. Kombinacijo prvega in tretjega razreda obiskuje šest učencev, v kombiniranem oddelku četrtega in petega razreda je pet, v kombinaciji sedmega in osmega razreda osem učencev, štirje pa obiskujejo deveti razred. Učenci prihajajo iz Vipavske doline in tudi s Postojnskega.

V prilagojenem programu delajo specialno rehabilitacijski pedagogi, logopedi, inkluzivni pedagogi in drugi učitelji, tudi iz rednega programa. Učna snov in način dela sta prilagojena, pri učenju si veliko pomagajo z didaktičnimi pripomočki. Kljub kombiniranim oddelkom je pouk nekaterih vsebin ločen po razredih. Učenci prilagojenega programa sodelujejo z ostalimi učenci pri dnevih dejavnosti in na prireditvah, skupaj gredo v šolo v naravi, igrajo se med odmori in včasih se skupaj učijo.

Učenci, ki so vključeni v prilagojeni program OŠ Danila Lokarja z nižjim izobrazbenim standardom, so uspešni na različnih natečajih in tekmovanjih. Spretni so pri kuharskih nalogah, od lani skupaj z vrstniki iz rednega programa skrbijo za šolski vrt, trenutno pa pripravljajo lutkovno predstavo, s katero se bodo predstavili na tekmovanju šolskih gledaliških skupin. Kako poteka običajni šolski dan in kaj vse še počnejo, bodo učitelji in učenci programa že tretje leto zapored predstavili na dnevu odprtih vrat. Na obisk vabijo v četrtek, 25. januarja.

“Zavedamo se, da večino staršev pri odločanju o vpisu otroka v prilagojeni program skrbi, da mu bodo s tem zaprli vrata do nadaljnjega izobraževanja in poklica. V resnici pa ni tako. Prilagojeni program jim da temeljna znanja, ki jih potrebujejo za nadaljnje poklicno usposabljanje,” je še povedala ravnateljica.

Večina učencev šolanje nadaljuje v srednjih šolah, ki ponujajo programe nižjega poklicnega izobraževanja. Nekateri se kasneje vpišejo v triletne poklicne šole in jih tudi uspešno zaključijo.


Najbolj brano