Osebnost meseca aprila je bila zgodovinarka, dr. Marta Verginella

Pridobitev štipendije Evropskega raziskovalnega sklada (ERC) za projekt Povojna tranzicija v severovzhodni jadranski regiji z ženske perspektive je bila povod, da je osebnost meseca aprila postala dr. Marta Verginella.

 Foto: Tomaz Primozic / FPA
Foto: Tomaz Primozic / FPA

Uveljavljena tržaška zgodovinarka je s tem dosegla najvišje meje akademskega sveta, saj gre za prestižen izobraževalni fond, ki ga je ustanovila Evropska komisija z namenom, da bi spodbudila odličnost in vrhunskost v raziskovanju. O Verginellinem preboju v svetu znanosti priča podatek, da je njen projekt edini slovenski in sploh prvi slovenski s področja družboslovja in humanistike.

“V raziskavi bomo obravnavali vlogo žensk v prelomnih obdobjih ob koncu prve in druge svetovne vojne ter po razpadu Jugoslavije. Kako so na te procese vplivali narodna in razredna pripadnost, poklic, starost, ekonomski položaj in migracije?” je projekt predstavila Marta Verginella. Območje na stičišču med germanskim, slovanskim in romanskim svetom je vedno doživljalo pretrese, premikanje meja, mednacionalne konflikte, a tudi oblike iskrenega medetničnega sodelovanja.

Več kot dva milijona evrov, kolikor je za njen projekt namenila ERC, ji bo omogočilo, da se bo v naslednjih petih letih razbremenila večjega dela pedagoških obveznosti in se bolj posvetila raziskovanju. “Administrativni postopki so zapleteni, zato smo do decembra sestavljali mednarodno ekipo raziskovalcev. Sicer pa projekt poteka v skladu z načrtom: letos začenjamo z raziskovalnim delom,” pojasnjuje. Večina denarja bodo porabili za zaposlitve mlajših raziskovalk, ki so najbolj zaslužne za kakovostno prijavljeno prijavo in bi brez tega projekta ostale brez zaposlitve.

Verginella, ki svojo poklicno pot gradi na ljubljanski filozofski fakulteti, tudi sicer ne ostaja zaprta v univerzitetnih predavalnicah, temveč svoje raziskave in ugotovitve deli s splošno javnostjo. Prav v teh dneh po Sloveniji skupaj s soavtoricami predstavlja novo knjigo o prvem slovenskem ženskem časopisu Slovenka, ki je na prelomu iz 19. v 20. stoletje izhajal v Trstu. Prav s položajem žensk v družbi in z mejnimi študijami se pretežno ukvarja v zadnjem obdobju.


Najbolj brano