Potem bodo struge lepe in čiste

V treh hudournikih v povodju Soče, po enem v Brdih, na Idrijskem in v Vipavski dolini, bodo predvidoma do konca aprila “rili” bagri in delali delavci. Šlo bo pravzaprav za obsežnejša, na skupaj 430 tisočakov ocenjena popravila strug.

V bližini mostu čez reko Reko pri Dobrovem bodo popravili 
strugo. Foto: Ambrož Sardoč
V bližini mostu čez reko Reko pri Dobrovem bodo popravili strugo. Foto: Ambrož Sardoč

SEVERNA PRIMORSKA > Okoljsko ministrstvo in Direkcija RS za vode sta s Hidrotehnikom, skrbnikom vodotokov na severnem Primorskem, nedavno sklenila pogodbo za izvedbo tako imenovanih dodatnih del v treh tamkajšnjih potokih: Reki, Dolenjskem potoku in Jaški grapi.

Kot so nam pojasnili na direkciji, ne gre sicer za naložbe, toda prav tako ne za povsem običajno, redno vzdrževanje. Če poenostavimo, bo podjetje opravilo določena popravila, ki bodo pripomogla tudi h poplavni varnosti.

Naloga ni tako zanemarljivo majhna, vrednost med sabo podobnih del v vseh treh vodotokih je ocenjena na skupaj 430.000 evrov. Poseg v hudournik Reka v Brdih so na direkciji opisali tako: “Predvideni so vzpostavitev projektiranega enotnega pretočnega profila in sanacija visokovodnih nasipov, čiščenje odvečne zarasti in odstranitev naplavin iz pretočnega profila struge ter sanacija lokalnih poškodb na Dobrovem nad mostom na cesti Dobrovo - Neblo.”

Na Dolenjskem potoku v Oseku bodo vodarji obnovili pretočni profil struge in popravili poškodbe zaradi erozije, odstranili naplavine in popravili poškodovano vodno infrastrukturo na kraku nad mostom z lokalno cesto. Podobno so v Jaški grapi pri Jaznah predvideli sanacijo hudourniških pregrad in erozijskih poškodb, pa tudi “stabilizacijo struge in odstranjevanje odvečnega plavja in naplavin na odseku pod in nad lokalno cesto.”

Za izvedbo zadnjih dveh posegov, torej tistih sredi Vipavske doline in na Idrijskem, je po pojasnilih direkcije še treba izdelati programsko tehnično dokumentacijo. Za projekt v Brdih pa je že narejena in revidirana. Pri Hidrotehniku so se s pogodbo zavezali, da bo vse narejeno do konca aprila.


Najbolj brano