Dolgotrajno brezposelnim priložnost za lažji vstop na trg dela

Na Ljudski univerzi Ajdovščina so novembra začeli izvajati dolg program socialne aktivacije za dolgotrajno brezposelne. Udeležencem bodo v enajstih mesecih omogočili pridobiti različna znanja in spretnosti za lažjo zaposlitev in večjo socialno vključenost.

Ustvarjalne  delavnice povezujejo skupino in ji nudijo nove 
izkušnje. Foto: Alenka Tratnik
Ustvarjalne delavnice povezujejo skupino in ji nudijo nove izkušnje. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Ljudska univerza je začela program projektnega učenja za opolnomočenje odraslih za dejavno sodelovanje v družbi, približevanje in vstop na trg dela Prod-uk. Ta vseslovenski projekt sofinancirata ministrstvo za delo in Evropski socialni sklad, vanj se lahko vključijo osebe, mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj dvanajstkrat prejele denarno socialno pomoč.

Potrebujejo več podpore

“Potrebe oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, so drugačne. Pogosto ni dovolj, da pridobijo splošna poklicna ali poklicno specifična znanja, ki jim bodo omogočila vstop na trg dela oziroma zaposlitev. Pomembno je, da imajo možnost razvijati tudi temeljne spretnosti, ki jih sicer zaposleni pogosto razvijajo na delovnem mestu. Hkrati jim je treba omogočiti socialno vključenost in nuditi podporo,” je pojasnila direktorica Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja.

Dragocene izkušnje so dobili že s 300-urnim programom usposabljanja Družabnik za starejše, je še povedala, in dodala: “Udeleženci so se poklicno usposobili, hkrati so našli veliko informacij, ki jih lahko uporabijo v vsakdanjem življenju. Ob druženju so spoznavali, da se soočajo s podobnimi težavami. Podobno je zasnovan tudi projekt Prod-uk. Udeležence želimo opolnomočiti, da vedo, kam se lahko obrnejo po pomoč, si postavijo konkretne cilje in razvijejo različne spretnostiza lažji vstop na trg dela.”

Prejšnji mesec je v Ajdovščini z delom začela prva skupina 20 udeležencev iz Goriške regije. Usposabljanje bo trajalo enajst mesecev, sestavljeno je iz petih modulov, delo poteka pet ur dnevno.

Udeleženci lahko v tem času koristijo desetdnevni dopust. V programu dobijo povrnjene potne stroške in stroške za prehrano, upravičeni so do 80 centov za uro prisotnosti, hkrati pa ohranijo denarno socialno pomoč. Če želijo, lahko pogodbo za usposabljanje tudi prekinejo.

Brezposelnost je le ena od težav

“Ciljna skupina je zelo raznolika, zato smo uvodne ure namenili spoznavanju. Udeleženci imajo različne interese in predznanja. Nekateri so končali študij in nimajo poklicnih izkušenj, drugi nimajo končane niti osnovne šole, ne uporabljajo računalnika, nimajo elektronske pošte. Prihajajo iz različnih socialnih okolij in brezposelnost je le ena od njihovih težav. Vse to moramo upoštevati pri prepoznavanju njihovih poklicnih interesov, načrtovanju kariere in njihovi aktivaciji,” je povedala koordinatorka projekta Urška Brežnjak.

Kot je še pojasnila, program ob individualnem delu ponuja tudi priložnosti za druženje, skupino pa povezuje projektno delo. “Organiziramo različne delavnice, v izvedbenem sklopu se bomo osredotočili na praktične spretnosti za samooskrbo. Vključili se bomo v urbani vrt ljudske univerze, zato se že dogovarjamo, kaj bomo sadili in katere izdelke bomo naredili. Več udeležencev zanima zeliščarstvo, zato se bodo lahko vključili v NPK. Povezali se bomo tudi z delodajalci in organizirali obiske podjetij. Pomembno je, da udeleženci sami povejo, kaj jih zanima.”

Vsako znanje pride prav

V program se je vključil tudi Dimitrij iz Volčje Drage, pomočnik kuharja, ki pa v tem poklicu ni nikoli delal. Lani je na Ljudski univerzi Ajdovščina opravil NPK za peka in v tej dejavnosti se želi tudi zaposliti. Medtem ne čaka križem rok doma: “Na zavodu so mi ponudili to priložnost in sem se vključil. Vem, da je treba nekaj narediti in vsako znanje pride prav. Od tega usposabljanja pričakujem vsega po malem in upam, da mi bodo izkušnje pomagale tudi do zaposlitve.”

Valentina iz Ajdovščine pa upa, da bo tako laže dobila službo, ki si jo želi. “Imam šiviljsko šolo, želim pa postati trgovka v trgovini z oblačili in za to potrebujem dodatna znanja. V tem programu vidim priložnost, da se čim več naučim in da spoznam nove ljudi. Strokovni delavci nam bodo pomagali, da bomo na koncu dobili službo, za katero bomo usposobljeni.”

Na ministrstvu so prag uspešnosti programa postavili tako, da bo uspešen, če se bo vsaj četrtina udeležencev zaposlila, se vključila v strokovno usposabljanje, odločila nadaljevati šolanje ali pa se v primeru drugih težav odločila poiskati strokovno pomoč.


Najbolj brano