V Divači nekoliko več za stavbna zemljišča

V Divači sprejemajo nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Zaradi spremenjenih meril za obračunavanje in nekoliko višje vrednosti točke se bo v občinski proračun nateklo nekaj več denarja kot doslej.

Po novem bodo stavbna zemljišča za plačilo nadomestila za 
uporabo razdeljena v štiri kategorije: stanovanjsko, gospodarsko,  družbeno in poslovno. Foto: Marica Uršič Zupan
Po novem bodo stavbna zemljišča za plačilo nadomestila za uporabo razdeljena v štiri kategorije: stanovanjsko, gospodarsko, družbeno in poslovno. Foto: Marica Uršič Zupan

DIVAČA > Po trenutno veljavnem odloku v divaški občini zberejo dobrih 265.000 evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na leto. Po novem naj bi bil znesek 276.000 evrov.

Obstoječi odlok je star 20 let, zadnjič so ga popravili pred šestimi leti, a je v mnogih točkah neusklajen z zakonodajo. Zato so v občinski upravi pripravili novega. Občinski svetniki so ga v prvem branju že potrdili, še enkrat ga bodo obravnavali na decembrski seji.

Če ga bodo potrdili, bodo naselja - tako kot doslej - razdeljena na dve kakovostni območji; v prvem bosta Divača in Senožeče, v drugem pa vsa ostala. Spremenila pa se bo razvrstitev stavb po namenu. Doslej veljavni odlok jih je razvrščal med stanovanjske, počitniške in poslovne ter na pridobitno in nepridobitno dejavnost. Po novem pa bodo stavbe razdeljene na štiri kategorije: stanovanjske, gospodarske, družbene in poslovne (tudi trgovske ter turistične). Nov odlok bo pri točkovanju upošteval še oddaljenost stavb od omrežja javne infrastrukture in dejansko možnost priključitve, prav tako bodo dodatno prištete točke za asfalt. Tako spremenjen način vrednotenja pa ne bo edina novost. Nekoliko se bo namreč povišala tudi vrednost točke nadomestila. Doslej je bila 0,004310 evra, prihodnje leto bo 0,0045 evra. Preračunano na površino to pomeni povišanje z 0,5 evra na 0,53 evra za kvadratni meter zazidanega zemljišča. Pod črto bo občina v prihodnjem letu zaračunala skupno za 10.400 evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča več kot doslej.


Najbolj brano