Želijo ustaviti beg v druge poklice

Predstavniki delavcev in delodajalcev v turizmu so včeraj podpisali dogovor o zvišanju najnižjih osnovnih plač v gostinstvu in turizmu. Največ, do 15,5 odstotka, se bodo povišale plače zaposlenih v tretjem, četrtem in petem tarifnem razredu. Gre za nosilne poklice v turizmu, kuharje, natakarje, receptorje ...

Največ se bodo povišale plače zaposlenih v tretjem, četrtem 
in petem tarifnem razredu. Gre za nosilne poklice v turizmu, 
kuharje, natakarje, receptorje ...    Foto: Leo Caharija
Največ se bodo povišale plače zaposlenih v tretjem, četrtem in petem tarifnem razredu. Gre za nosilne poklice v turizmu, kuharje, natakarje, receptorje ...  Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA > Največ delavcev v gostinstvu in turizmu sodi v četrti in peti tarifni razred. Tam najdemo vse nosilne poklice, kot so kuharji, natakarji, receptorji, maserji ... Najnižja osnovna plača v četrtem razredu se bo po novem letu povišala za 15,5 odstotka in bo po novem 730 evrov, v petem razredu pa za 12,2 odstotka in bo po novem 790 evrov bruto. Za 14,7 odstotka, na 655 evrov bruto, se dviguje tudi najnižja osnovna plača v tretjem razredu, kjer najdemo pomožno osebje, na primer pomožne kuharje in natakarje. Tudi sobarice sežejo največ do tretjega razreda. V prvem razredu, kjer so čistilke, se bo najnižja osnovna plača dvignila za dober odstotek, na 480 evrov bruto. Povišanje plač bo za marsikaterega delavca pomenilo le to, da bo še naprej prejemal minimalno plačo, le delodajalec mu bo doplačeval manjšo razliko do nje.

Delavci v najnižjih tarifnih skupinah ostajajo pod minimalno plačo, priznava Igor Škrinjar iz gostinske sekcije Združenja delodajalcev Slovenije. Dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo so iz minimalne plače izvzeti, zato bodo ti delavci na boljšem vsaj zaradi tega, ker se jim bodo povišale osnove za izračun teh dodatkov. Škrinjar si obeta, da bodo s povišanjem plač delodajalci dobili nov kader in obdržali starega: “Vidimo, da je velik odliv kadra v druge poklice. Poviševanje plač pomeni, da bomo v prihodnje gradili na zaposlenih, ki jih že imamo, in na tistih, ki prihajajo na novo v podjetja.”

480 evrov bruto bo znašala najnižja osnovna plača čistilke.

Nove vrednosti tarifnih razredov so določene v aneksu h kolektivni pogodbi gostinstva in turizma, ki so ga včeraj podpisali Sindikat delavcev gostinstva in turizma GIT, Turistično gostinska zbornica in sekcija turizma in gostinstva pri Združenju delodajalcev Slovenije. Z vsebino aneksa so zadovoljne vse tri organizacije. Kot je dejal predsednik sindikata Kristijan Lasbaher, je aneks dobro izhodišče za pogajanja o podjetniški kolektivni pogodbi. V teh so tarifni razredi lahko tudi višji.

Dogovor o povišanju najnižjih osnovnih plač je pomemben za razvoj slovenskega turizma, je izpostavil predsednik Turistično gostinske zbornice Andrej Prebil. “Zavedamo se, da razvoj in rast turizma ne bosta možna brez reševanja kadrovske problematike, v kar bo treba vložiti več naporov tako na strani delodajalcev kot pristojnih državnih organov,” je dejal. Vlagati bo treba v boljše vrednotenje dela in motiviranje zaposlenih ter v višjo kakovost storitev. Povišanje vrednosti tarifnih razredov je tako le eden od nujnih ukrepov.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma, Turistično gostinska zbornica in sekcija turizma in gostinstva pri Združenju delodajalcev Slovenije zdaj začenjajo še pogajanja o novi panožni kolektivni pogodbi. Zdaj veljavna se bo iztekla konec leta. V kolektivni pogodbi bodo odprli 16 poglavij, tudi poglavji o delovnem času in kraju opravljanja dela.


Najbolj brano