Pomoč za davčni slalom

Patronat INCA Slovenija je ob 25-letnici delovanja izdal publikacijo, ki bo v pomoč pri plačevanju davčnih obveznostih zlasti tistim, ki živijo v Sloveniji in so zaposleni v Italiji in nasprotno, ter tistim, ki prejemajo pokojnino iz sosednje države.

Avtorica publikacije Diana Peloza (v sredini) med Moreno 
Piccinini, predsednico italijanskega Patronata INCA CGIL, in 
Jadranom Čalijo, predsednikom društva INCA  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Avtorica publikacije Diana Peloza (v sredini) med Moreno Piccinini, predsednico italijanskega Patronata INCA CGIL, in Jadranom Čalijo, predsednikom društva INCA  Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER >Območja ob meji so vedno nekaj posebnega, mnogo ljudi živi na eni strani meje in dela onkraj nje. Tako je tudi na Primorskem, kjer je poleg tega še nekaj tisoč upravičencev, ki prejemajo vojaške pokojnine, ali njihovih vdov. Pot do njih je bila svojčas zelo zapletena, a prebijanje čez davčno ureditev obeh držav tudi danes ni lahko. Povrh vsega je danes vse več ljudi, ki so službo našli v Italiji, živijo pa v Sloveniji. Predvsem zato, da bi se laže znašli med davki, je Patronat INCA izdal publikacijo Pomoč pri plačilu davčnih obveznosti, če živiš ali delaš v Sloveniji.

Ko živiš v Sloveniji in delaš v Italiji ...

Z njo želijo davčnim zavezancem olajšati postopke pri obdavčitvah na osnovi mednarodnih konvencij. “Namenjena je malemu človeku. Davčnim zavezancem pomagamo voziti slalom med težko razumljivo davčno zakonodajo tako v Italiji kot v Sloveniji,” je povedla avtorica publikacije Diana Peloza, vodja Patronta INCA Slovenija. Brošuro je pripravljala pol leta, o njej pa je začela razmišljati že leta 2014.

Po njenem mnenju je največja prednost publikacije v tem, da zajema davčne obveznosti zaposlenih tako v Sloveniji kot v Italiji in živečih tu ali onstran meje. “Naše prvo poslanstvo je ljudi usmeriti, da sploh vedo, kaj morajo narediti glede obdavčevanja. Seznanjamo jih z olajšavami, ki jih lahko uveljavljajo, in jim pomagamo pri morebitnih nepravilnosti, ki jih lahko zagrešijo zaradi nezadostnega poznavanja predpisov.”

Upokojenci, ki imajo bančni račun v tujini, morajo, denimo, pristojnemu davčnemu uradu prijaviti vse prihodke, prejete v tujini. Nekateri namreč zmotno menijo, da njim nakazil, ki jih prejemajo v tujino, ni treba prijaviti naši davkariji. “V nekaterih primerih, ko upokojenci dobijo nakazilo na tujo banko, tuji pokojninski zavod pa jim mesečno trga davek, so upokojenci prepričani, da ravnajo prav. Davek je res odveden, le da napačnemu organu,” avtorica pojasnjuje v brošuri.

Včasih upokojenci, zdaj tudi delavci

Patronat INCA pri nas deluje že 25 let, skozi to obdobje se je spreminjalo tudi težišče njihovega dela. “Začeli smo z uveljavljanjem pravic za upokojence na podlagi mednarodnih konvencij, danes pa se poleg tega posvečamo še pomoči ljudem glede obdavčevanja njihovih prihodkov - bodisi pokojnin bodisi plač. Če so med našimi strankami včasih prevladovali upokojenci, zdaj prihajajo tudi mlajši, ki delajo v Italiji, in italijanski državljani, ki so se preselili v Slovenijo,” pojasnjuje Jadran Čalija, predsednik društva INCA.

Po pomoč se na Patronat INCA v Sloveniji obrača več kot 6000 strank, pisarne imajo v Kopru, Sežani, Ajdovščini, Novi Gorici in Tolminu. Njihove storitve so brezplačne, denar za delovanje jim zagotavlja italijanski Patronat INCA.

Izdajo publikacije so pozdravili tudi na finančnem uradu. Predstavnica Fursa pa meni, da so v brošuri zbrane ključne informacije, ki na preprost način ljudem povedo, kje in kdaj morajo plačati davke.”

SONJA RIBOLICA


Najbolj brano