Kamniti most pri Rodiku bo zamenjal betonski

Most nad železnico na vhodu v Rodik je prenizek, kar ovira predvsem tovorni promet na železnici. Zato namerava direkcija za infrastrukturo zgraditi nov most, starega pa podreti. Občina Hrpelje-Kozina bo k naložbi pristopila z gradnjo pločnikov in ureditvijo cest.

 Ker je star kamnit most čez železnico v Rodiku prenizek, 
bodo pred njim postavili novega armiranobetonskega. Usek 
bodo razširili, nato pa star most porušili.   Foto: Helena Race
Ker je star kamnit most čez železnico v Rodiku prenizek, bodo pred njim postavili novega armiranobetonskega. Usek bodo razširili, nato pa star most porušili.  Foto: Helena Race

RODIK > Načrtovani novi most čez železnico v Rodiku bo za dober meter višji kot zdajšnji. Zato bo treba prilagoditi tudi višino ceste, ki gre čezenj, in del lokalne ceste Kozina-Kačiče. Preurediti bodo morali še dvorišče bližnje hiše, spremeniti dovoze k dvema drugima hišama in dostope do bližnjega parkirišča in poljske poti.

Če bo šlo vse po načrtih, bi z deli lahko začeli že prihodnje leto in nato v približno pol leta zgradili nov most. Kamnit obok, ki je zdaj 4,9 metra nad železniškimi tiri, bo nadomestila betonska konstrukcija, visoka 6,5 metra. Razpon novega mostu bo dvanajst metrov, čezenj bo potekala šest metrov široka cesta s pločnikoma na obeh straneh, sta domačinom na torkovem zboru krajanov predstavila Aleš Hraš in David Duh iz podjetja Lineal, ki je izdelalo idejni projekt.

Skupaj z novim mostom bodo zgradili še del pločnika proti avtobusnemu postajališču in navzgor v vas. Prav tako so predvideli pločnik ob cesti proti železniški postaji, a domačini so predlagali, naj namesto tega raje podaljšajo pločnik proti vasi. Tja namreč hodi veliko otrok in drugih, na železniško postajo pa gredo le redki, prav tako na cesti proti njej ni prometa.

Koliko bo stala gradnja mostu, še ne vedo, saj je projekt šele v fazi idejne zasnove, je dejal Bojan Tuš z direkcije za infrastrukturo. Ocenjuje pa, da približno 200.000 evrov. Občina Hrpelje-Kozina se bo naložbi pridružila z ureditvijo lokalnih cest in pločnikov, je dejala županja Saša Likavec Svetelšek.

Nov most bodo postavili tik pred obstoječega (gledano iz smeri Kozine), usek pa bodo razširili. Stari most bodo porušili šele, ko bo nov dokončan, saj bi sicer Rodik ostal brez dostopa. Možen bi bil le 13 kilometrov dolg obvoz do Kozine, Tubelj in Slop.


Najbolj brano