Bač bi rad postal samostojna krajevna skupnost

Bistriški podžupan Peter Štavar bo v četrtek na seji občinskim svetnikom predlagal, da razpišejo referendum za izločitev vasi Bač iz krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove krajevne skupnosti Bač.

Vas Bač bo morda postala samostojna krajevna skupnost. Vaščani namreč menijo, da se v zdajšnji veliki KS Knežak njihovi 
glasovi in potrebe  “izgubijo”. Foto: Katja Kirn Vodopivec
Vas Bač bo morda postala samostojna krajevna skupnost. Vaščani namreč menijo, da se v zdajšnji veliki KS Knežak njihovi glasovi in potrebe “izgubijo”. Foto: Katja Kirn Vodopivec

BAČ, KNEŽAK, ILIRSKA BISTRICA > Krajevna skupnost Knežak, pod okrilje katere spadata poleg Knežaka še naselji Bač in Koritnice, s skupno več kot 1100 prebivalci predstavlja po mnenju ilirskobistriškega podžupana Petra Štavarja“preveliko osnovno enoto lokalne samouprave, ki ne more zaznavati potreb krajanov in nanje reagirati”.

Bač je zaokrožena enota

Prebivalci vasi Bač so zato prepričani, da bi naloge v okviru krajevne skupnosti lažje in boljše opravljali v lastni krajevni skupnosti.

”Vaška skupnost Bač predstavlja zaokroženo enoto, ki se odlikuje po veliki povezanosti, bogatem kulturnem življenju, turistični promociji, zgodovinski tradiciji in naravnem bogastvu,” še navaja Štavar v pobudi, ki jo bo v četrtek predstavil ilirskobistriškim občinskim svetnikom.

Veliko nerešenih vprašanj je povezanih tudi s streliščem Bač, ki ga uporablja Slovenska vojska. Ta vprašanja, opozarja Štavar, “poskuša reševati vas sama, čeprav v večini pogledov nismo pravi sogovornik”.

Pobuda za referendum

Štavar je pobudo za razpis referenduma o izločitvi vasi Bač iz krajevne skupnosti Knežak poslal na občino 19. oktobra letos in župan Emil Rojc jo je uvrstil na redno sejo občinske sveta, ki bo v četrtek.

Če bodo svetniki pobudo za razpis referenduma podprli, bo občinska uprava do prihodnje seje pripravila vse potrebno gradivo za razpis referenduma, vključno z referendumskim vprašanjem, določitvijo območja, kje bo referendum izveden, in datumom glasovanja.

Štavar predlaga, da bi se referendumsko vprašanje glasilo: “Ali ste za izločitev vasi Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev samostojne Krajevne skupnosti Bač?” KKV


Najbolj brano