Koprski bibliobus vozi knjige tudi v Pulj in Umag

V kraje hrvaške Istre se je prvič popeljal tudi slovenski bibliobus. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, ki je že lani razširila svojo knjižnično dejavnost v Italijo, je stopila tudi v hrvaško Istro ter bibliobus poslala na pot do Pulja in Umaga. Tam živeči Slovenci so navdušeni.

David Runco, direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja 
Koper (levo), ob njem Danica Avbelj, predsednica Slovenskega kulturnega društva Istra, Nela Načinović, direktorica Mestne knjižnice in čitalnice Pulj,    ter Klavdija Velimirović, namestnica sveta Slovenske nacionalne manjšine 
mesta Pulj so pozdravili prihod bibliobusa.
David Runco, direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (levo), ob njem Danica Avbelj, predsednica Slovenskega kulturnega društva Istra, Nela Načinović, direktorica Mestne knjižnice in čitalnice Pulj, ter Klavdija Velimirović, namestnica sveta Slovenske nacionalne manjšine mesta Pulj so pozdravili prihod bibliobusa. 

ISTRA > Osrednja knjižnica Srečka Vilharja je že pred enim letom zorala ledino, ko je bibliobus poslala na pot do Devina, kjer ga šolarji nestrpno pričakujejo enkrat na mesec. Knjižno stezo, po kateri potuje slovenska knjiga, je tokrat speljala še v hrvaško Istro, v projekt pa so se vključili številni partnerji: Slovensko kulturno društvo Istra v Pulju, Slovensko kulturno društvo Ajda v Umagu, Mestna knjižnica in čitalnica Pulj in Mestna knjižnica Umag. Obmejni projekt je podprl tudi urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Postajališči bibliobusa v Pulju in Umagu sta v bližini obeh hrvaških knjižnic.

Bibliobus, čisto prava, dvanajst metrov dolga potujoča knjižnica na kolesih, že več kot 40 let obiskuje skoraj 70 oddaljenih krajev v slovenskem Primorju. Uporabnikom pripelje najnovejše knjige, časopise, avdio-video in drugo gradivo, predvsem v slovenskem jeziku, obiske pa pogosto združijo tudi z delavnicami, prireditvami, dogodki za najmlajše, šolarje ali starejše.

Potujoča knjižnica v Hrvatinih

Bibliobus je z jesenjo prispel tudi v Hrvatine. Kmalu, 17. oktobra, se bo med 14. uro in 15.50 ustavil v Božičih pred kulturnim domom, med 16. in 18. uro pa pred gasilskim domom v Hrvatinih. Naslednji postanki bodo sledili 14. novembra, 28. novembra in 12. decembra. AP

Knjiga kot pomoč slovenstvu

Luana Malec, koordinatorka za razvoj knjižnične dejavnosti na obmejnem območju Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper tudi iz popisov prebivalstva ugotavlja, da je bil prihod bibliobusa v hrvaško Istro nujen.

“V času zadnjega popisa leta 2011 je v hrvaški Istri prebivalo 1793 Slovencev, znatno manj kot leta 2001, ko je bilo tam 2020 Slovencev. V hrvaški Istri tudi ni slovenskih knjižnic, zato so že pred leti v podporo narodnih manjšin v koprski knjižnici, Mestni knjižnici Umag in Mestni knjižnici Poreč podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju in uvedli sistem ene članarine,” poudarja Luana Malec.

Ta sistem omogoča članom brezplačno uporabo vseh storitev koprske knjižnice, s tem pa tudi dostop do slovenske knjige. Iz istega razloga je knjižnica v Kopru v Mestni knjižnici Umag, Slovenskem domu kulturno-prosvetnega društva Bazovica in na oddelku Červar Porat Mestne knjižnice Poreč odprla premične zbirke knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku.

Rovka Črkolovka gre v Trst

Še en velik korak za ohranjanje in spodbujanje slovenske besede pa sledi prav kmalu. Z Rovko Črkolovko, koprsko knjižnično maskoto, ki od lanskega leta spodbuja šolarje k branju, se bodo napotili v pet osnovnih šol v okolici Trsta, pri čemer jim bo ob strani stala tudi Narodna in študijska knjižnica Trst.

Ohranjanje slovenskega jezika je na dvojezičnih območjih nekoliko zahtevnejše, z Rovko Črkolovko in njeno pomočnico, knjižničarko Urško Bonin, pa postanejo knjige ne le nekaj obveznega, temveč predvsem radostnega.

ALENKA PENJAK


Najbolj brano