Izolska kažeta na majavih tleh

Istrska kažeta, ki jo je kot turistično-informacijsko točko na Medljanu postavila izolska občina, stoji na zasebnem zemljišču Kodarinovih, ki so lastniki Turistične kmetije Medljan. Občina je z njimi sklenila 12-letno stavbno pravico, čeprav je njihovo zemljišče obremenjeno s hipotekama v višini 144.387 evrov. A to, da Kodarinovi lahko zemljišče izgubijo, se občini ne zdi sporno.

Istrsko kažeto so odprli  12. novembra. V njej naj bi zaživela 
turistično-informacijska točka,  kjer bi opozarjali  na  posebnosti  podeželja ter  pripravljali   delavnice, seminarje in  
degustacije. Ključe so zaupali  Kodarinovim. Foto: Zdravko Primožič/Fpa
Istrsko kažeto so odprli 12. novembra. V njej naj bi zaživela turistično-informacijska točka, kjer bi opozarjali na posebnosti podeželja ter pripravljali delavnice, seminarje in degustacije. Ključe so zaupali Kodarinovim. Foto: Zdravko Primožič/Fpa

MEDLJAN > V zemljiški knjigi sta na treh parcelah Kodarinovih vpisani dve hipoteki. Ena je še iz leta 1998 in je navedena v tolarjih; 13 milijonov tolarjev ustreza dobrim 54.000 evrom. Druga v višini 90.000 evrov pa je iz leta 2012. Skupaj to nanese za kar 144.387 evrov terjatev.

To pa še ni vse. Na dveh parcelah, obremenjenih s skoraj 55.000 evrov hipoteke, je zaznamba izvršbe. To pomeni, da bi moral potekati izvršilni postopek za njun odvzem, ker bi morali lastniki to hipoteko odplačati že leta 2006. Za poplačilo druge imajo še 17 let časa.

Le nekaj manj denarja, 49.300 evrov, pa je občina porabila za postavitev 29 kvadratnih metrov velike kažete in 50-metrske škarpe oziroma suhozidu. Denar je dobila iz evropskega projekta Revitas II.

“Hipoteka ne predstavlja izgube lastniške pravice”

To se občini ne zdi prav nič sporno. “Obremenitev zemljišč s hipotekami je za podjetnike normalen proces, s katerim lažje razvijajo svojo dejavnost. Hipoteka je le ena od oblik zavarovanja terjatev in še zdaleč ne predstavlja izgube lastniške pravice. Očitno se je tega poslužila tudi družina Kodarin, ki na izolskem podeželju uspešno razvija turistično-konjeniško dejavnost,” pojasnjujejo v občinski upravi. Za pojasnila smo povprašali Majo Kodarin, ki je z materjo Tatjano lastnica zemljišč, a zadeve ne želi komentirati.

Na občini so prepričani, da z novogradnjo stimulirajo podjetniške aktivnosti na podeželju, mu dajejo novo vrednost in prispevajo k oživljanju istrske kulture. Revitasov znesek vključuje nakup dveh oslov in petletno skrb zanju. Njun skrbnik je Marko Kodarin, petletna pogodba znaša 6000 evrov, glavnino so predvideli za stroške veterinarja, zavarovanja, registracije in krme.

144.387 evrov znašajo hipoteke na parcelah. 49.300 evrov je občina porabila za postavitev kažete in škarpe.

Odzvali so se le na Medljanu

In zakaj so izbrali prav zemljišče na Medljanu? “Pri iskanju lokacije za kažeto smo preverili več zemljišč, v bližini katerih bi bil kdo, ki bi lahko skrbel za osla, vendar smo ugotovili, da kažete tam ne bi mogli postaviti - niti na območju, kjer je nekdaj že stala in so še vidne ruševine. Zato smo pozvali lastnike primernih zasebnih zemljišč, naj nam pošljejo predlog ureditve. Odzvali so se samo Kodarinovi z domačije Medljan.” Na občini so prepričani, da postavitev kažete z osloma sovpada s konjeništvom in turističnim kmetovanjem.

Za kažeto in podporni zid so na izolski občini pridobili kulturnovarstveno soglasje piranske enote zavoda za varstvo kulturne dediščine ter s Kodarinovimi sklenili 12-letno stavbno pravico.

MIRJANA CERIN


Najbolj brano