Koliko izolacije potrebujemo?

V energetsko svetovalnih pisarnah ENSVET pogosto dobimo vprašanja, koliko toplotne izolacije je potrebno namestiti ob obnovah fasad. Občasno kdo od svetovancev pove, da mu je “mojster” povedal, da v slovenski Istri ni potrebno dati več kot 5 cm izolacije, včasih pa po nasvet absolutno prepozno pride kdo, ki ob obnovi fasade ali celo novogradnji sploh ni dal izolacije.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije iz leta 2010 (oz. njegova priloga, Tehnična smernica TSG-1-004:2010) med drugim določa tudi minimalne zahteve glede toplotne zaščite ovoja stavbe in ločilnih elementov delov stavbe, kar ima poleg ostalih prednosti za posledico predvsem zmanjšanje prehoda energije skozi površino toplotnega ovoja stavbe in zmanjšanje podhlajevanja ali pregrevanja stavbe.

Za različne gradbene elemente stavbe, ki omejujejo ogrevane prostore, so predpisane različne najvišje dovoljene toplotne prevodnosti. Nekaj najpomembnejših je:

> Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom - Umax = 0,28 W/m2K

> Zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu - Umax = 0,35 W/m2K

> Strop proti neogrevanemu prostoru, stropi v sestavi ravnih ali poševnih streh (ravne ali poševne strehe) - Umax = 0,20 W/m2K

V nadaljevanju bo predstavljeno, kako lahko zahtevane toplotne prevodnosti dosežemo za zunanje zidove, saj se ravno pri tem elementu ovoja stavbe pojavlja največ vprašanj.

Različna toplotna izolacija - različna debelina

Iz priloženih tabel je razvidno, kako debelina izolacije pri različnih tipskih debelinah “osnovnega” zidu iz običajnih gradbenih elementov (opeka, kamnit zid, betonski zid, zid iz parobetona ...) vpliva na toplotno prevodnost (U) stene.

V tabeli A je simulacija uporabe običajnega ekspandiranega polistirena, ki ga bolj poznamo kot stiropor. Gre za beli stiropor, ki je v uporabi že dolgo časa, v izračunu pa je uporabljena specifična toplotna prevodnost lambda=0,041 W/mK, čeprav se na trgu dobi tudi običajni ekspandirani polistiren z lambda=0,039 W/mK. Z zelenim so označene vse debeline izolacije, ki izpolnjujejo pogoj, da mora biti toplotna prevodnost zunanje stene največ 0,28 W/m2K.

V tabeli B pa je simulacija uporabe izboljšanega ekspandiranega polistirena, ki so mu dodani grafitni reflekcijski drobni delci, kateri - podobno kot zrcalo svetlobo - odbijajo toploto. Ta sivi (ali tudi črni) ekspandiran polistiren ima za približno 20 % boljše izolativne lastnosti in njegova specifična toplotna prevodnost lambda=0,032 W/mK, kar pomeni, da so za enak učinek potrebne manjše debeline izolacije, kar je razvidno iz primerjave s tabelo A.

Ker pa gre razvoj izolacijskih materialov hitro v smeri vse učinkovitejših izolacijskih materialov, se na trgu z lahkoto dobi tudi materiale s specifično toplotno prevodnostjo lambda=0,020 W/mK. To so materiali na osnovi bakelita, ki ima zelo nizko toplotno prevodnost. Z uporabo teh izolacijskih materialov pa lahko z le nekaj centimetri dosežemo velike učinke, kar je razvidno iz tabele C. Še posebej v primerih (npr. zunanja stopnišča, majhni napušči), ko smo omejeni z debelino izolacije, je lahko uporaba takih materialov kljub višji ceni edina rešitev.

Več informacij o varčni porabi energije dobite na spletnem naslovu www.ensvet.si. Z brezplačnimi nasveti vam bodo postregli strokovnjaki v Energetskih svetovalnih pisarnah Ensvet v Izoli, Piranu, Postojni, Novi Gorici, Ilirski Bistrici in Tolminu. Vprašanja o varčni porabi energije pa strokovnjakom lahko zastavite tudi po elektronski pošti energija@primorske.si. Z veseljem vam bodo odgovorili.

Kaj pa zahteve EKO sklada?

V letošnjem razpisu EKO sklada je določeno, da mora biti debelina izolacijskega materiala (specifična toplotna prevodnost 0,045 W/m2K) minimalno 18 cm. Dovoljeni so bili fasadni sistemi z evropskim tehničnim soglasjem ETAG 004.

V kolikor pa se uporabijo izolacijski materiali z boljšo (torej nižjo) specifično toplotno prevodnostjo, je lahko debelina izolacije manjša, saj je določeno razmerje lambda/d manjše oziroma enako 0,25 W/m2K.

Za naše tri primere bi bile torej minimalne debeline izolacije, ki bi izpolnjevale zahteve EKO sklada, naslednje:

> ekspandiran polistiren (npr. stiropor, beli) z lambda=0,041 W/mK - min. debelina d = 17 cm

> ekspandiran polistiren z izboljšanimi lastnostmi (npr. siv stiropor, grafitni) z lambda=0,032 W/mK - min. debelina d = 13 cm

> novejši izolacijski material na osnovi bakelita z lambda=0,020 W/mK - min. debelina d = 8 cm

Ker je nerealno, da bi EKO sklad lahko preverjal lastnosti osnovnega zidu, pa tudi sami investitorji velikokrat natančne sestave zidu niti ne poznajo, je potrebno ob kandidiranju za nepovratna sredstva zid izolirati ne glede na to, ali je iz betonskih ali opečnatih zidakov in ne glede na to, ali ima navaden ali termoizolacijski omet.

Seveda pa je ne glede na to, za katero izolacijo in kakšno debelino slednje se odločite, potrebno strogo spoštovati navodila proizvajalcev fasadnih sistemov (lepljenje, sidranje, zaključni sloji), saj je fasada vsekakor eden najbolj obremenjenih delov hiše.

Sploh pri dobro izoliranih fasadah se zaključni sloji zaradi tega, ker ne morejo odvajati toplote proti zidu, lahko v primeru močnejših barv dobro segrejejo. Obratno pa se pozimi, predvsem ob jasnih nočeh, zelo ohladijo.

DAK


Najbolj brano