Nova poslovna cona bo “trajnostna”

Z denarjem Evropske unije dobiva te dni zadnje poteze študija izvedljivosti eko-poslovne cone Sežana. Če bo v prihodnjih letih zaživela, bo na 23 hektarih površin nudila prostor inovativnim in zelenim tehnologijam z visoko dodano vrednostjo.

Stojan Gorup Foto: Bogdan Macarol
Stojan Gorup Foto: Bogdan Macarol

SEŽANA> Prva podjetja bodo tu morda že leta 2015 - če bo občina Sežana do takrat sprejela občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrt, če bodo zemljišča komunalno opremljena in če se bodo našli investitorji.

Za razliko od večine obstoječih con, ki so bile zasnovane z željo po čim večji proizvodni učinkovitosti in dobičku, bo tokrat zelo pomemben tudi okoljski vidik. “Mednarodni projekt SEPA - Trajnostne in opremljene proizvodne cone - želi v sedmih državah srednje in jugovzhodne Evrope ozaveščati vse vpletene, da je mogoče poleg klasičnih, dosedanjih poslovnih con z asfaltno ali pa betonsko podlago, pristopiti k istemu cilju bolj trajnostno,” je ob zadnjem sestanku upravnega odbora projekta včeraj v Lipici dejal direktor sežanskega Inkubatorja Stojan Gorup.

Polna do leta 2019?

Inkubator je slovenski partner v projektu, občina Sežana pa opazovalka. “Območje načrtovane eko-poslovne cone Sežana se nahaja na južnem delu Sežane, južno od železniške harfe in zahodno od čistilne naprave. Velikost cone znaša 23 hektarjev. Prva podjetja bi tu lahko začela z delom že v letu 2015, do leta 2019 naj bila cona polna,” je optimističen Gorup, ki je v projektu zadolžen za izdelavo študij izvedljivosti vseh osmih načrtovanih con.

Te bodo imele skupno infrastrukturo, storitve in opremo za varovanje okolja, svojega menedžerja in ostrejše okoljske standarde, zato računajo, da jih bo lokalno okolje dobro sprejelo. V skladu s trajnostno zasnovo v sežanski coni ne bo okoljsko obremenjujočih dejavnosti, zato pa priložnost za sodobne načine gradnje. Odpadne vodo bodo prečistili na bližnji čistilni napravi, strehe stavb bodo ozelenili ali opremili s fotovoltaiko, meteorno vodo bodo zbirali in ponovno uporabljali.

Denar - edina ovira

Tu naj bi dobila prostor inovativna podjetja z visoko dodano vrednostjo, ki so ali bodo prešla začetno fazo v sežanskem inkubatorju. Med njimi je Mathitech, ki proizvaja robotizirane naprave za uporabo v medicini. Sem naj bi usmerili tudi tuje investitorje, ki iščejo lokacijo za proizvodnjo v Sloveniji, in druga mala podjetja. Kot so včeraj omenili sodelujoči, bi lahko uresničitev načrtov zavrlo le pomanjkanje denarja za zagon.

BOGDAN MACAROL


Najbolj brano