Nasprotniku turškega naselja pri blokadi za zdaj spodletelo

Turško podjetje Yapi Merkezi, ki sodeluje pri gradnji drugega tira, je korak bliže gradbenemu dovoljenju za delavsko naselje pri Orehku, ki so ga začeli graditi lani, a je gradbena inšpekcija delo ustavila, saj gre za črno gradnjo. Potem ko je postopek izdaje dovoljenja zapletla pritožba nasprotnika, ki mu je upravna enota zavrnila stransko udeležbo v postopku, je ministrstvo za okolje in prostor njegovo pritožbo namreč zavrnilo. A zdaj se zapleta pri vročitvi.

Turkom se z dokončanjem naselja mudi tudi zato, ker so zdaj nastanjeni v hotelih, kjer pa bodo morali spomladi narediti prostor turistom. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Turkom se z dokončanjem naselja mudi tudi zato, ker so zdaj nastanjeni v hotelih, kjer pa bodo morali spomladi narediti prostor turistom. Foto: Veronika Rupnik Ženko

OREHEK, POSTOJNA > Saga z gradnjo delavskega naselja za zaposlene pri turškem podjetju Yapi Merkezi, ki je ta čas najbolj razvpita črna gradnja na Postojnskem, je dobila novo nadaljevanje.

Na ministrstvu za okolje in prostor so namreč v skladu z investitorjevo prošnjo za prednostno obravnavo pohiteli z izdajo odločbe, s katero so zavrnili pritožbo nasprotnika delavskega naselja, ki je zahteval vključitev v postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Upravna enota Postojna mu je vlogo stranskega udeleženca namreč zavrnila, zato se je pritožil na ministrstvo. Njegova odločba je dokončna.

33.204

evre nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora je plačalo podjetje Yapi Merkezi

Na ministrstvu so nam potrdili, da so o zadevi odločili, vendar točne vsebine odločbe niso želeli razkriti, dokler ne prejmejo potrditve o njeni vročitvi. So pa na splošno pojasnili, da se ima po zakonu o upravnem postopku tretja oseba pravico priglasiti v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, če za to izkaže pravni interes.

Bodo čakali na vročitev odločbe?

Marko Baša, načelnik Upravne enote Postojna, nam je potrdil, da je pristojno ministrstvo pritožbo zavrnilo. “Odločbo ministrstva smo poslali naprej v vročitev strankam, kot je pravilo v takih primerih.”

Postavili bodo malo čistilno napravo

Stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je okoljska organizacija Alpe Adria Green, ki je javno že izpostavila predvsem pomisleke glede ustreznega čiščenja komunalnih odplak. V Yapi Merkezi in na postojnski občini so te očitke zavrnili, češ da je predvidena postavitev male čistilne naprave. In spomnili, da “je bila na mestu, kjer bo stalo naselje , zapuščena farma, ki je leta samevala ter propadala z vsemi ekološko spornimi pritiklinami, pa se nihče ni zmenil za to ekološko bombo”.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja pa mora investitor poravnati tudi 33.204 evre po odločbi o degradaciji in uzurpaciji zaradi nelegalnega posega brez gradbenega dovoljenja. Znesek je izračunan na podlagi uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila

“Po izpolnitvi teh pogojev lahko nadaljujemo s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja. Odločitev bo določena z odločbo,” je zapisal Baša.

Samo Ivančič, predstavnik podjetja Yapi Merkezi, nam je povedal, da plačilo nadomestila zanje ni sporno in da so ga včeraj že poravnali. Naslednji korak v postopku pa je po njihovem na strani UE Postojna, pri čemer jih skrbi morebitno čakanje na potrdilo, da je pritožnik prejel odločbo ministrstva, s čimer pa slednji zavlačuje. “Ker za to čakanje ni nobene potrebe ter obstaja pravna podlaga za takojšnje nadaljevanje postopka, verjamemo, da bo prevladal razum in bo UE takoj nadaljevala s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja,” je poudaril Ivančič.

Yapi Merkezi je, spomnimo, z gradnjo naselja brez gradbenega dovoljenja začel “nenamerno”, misleč, da ga za takšno vrsto začasne postavitve ne potrebuje.

Pritožnik je Simon Damijan, ki ima v Orehku sicer nepremičnino, a po opažanjih vaščanov tukaj ne živi stalno, kljub temu pa je že veš čas najglasnejši nasprotnik postavitve delavskega naselja, pa čeprav je njegovo mnenje v nasprotju z odločitvami krajevne skupnosti. Na naše pisno vprašanje, ali mu je odločbo prevzel, kako jo komentira in ali bo vložil tožbo v upravnem sporu, se včeraj (še) ni odzval.

V podjetju Yapi Merkezi so se sicer ob njegovih poskusih oviranja postopka že pred časom vprašali “zakaj je nekaterim dopuščeno pod krinko ekologije izrabljati zakon za to, da bi nas izsiljevali. To so nedopustne rabote in od njih se ograjujemo in jih zavračamo”.

.Ogrožena (pravočasna) gradnja drugega tira

V primeru dodatnih zapletov pri izdaji dovoljenja pa v podjetju Yapi Merkezi niso izključili niti možnosti, da bi zapustili gradbišče drugega tira in delavce vrnili v Turčijo. Zdaj je približno 250 delavcev nastanjenih v različnih hotelih na Postojnskem in na Krasu, ki pa jih morajo do velike noči zapustiti in do takrat torej zaključiti z gradnjo naselja. Brez možnosti namestitve pa v Slovenijo ne more priti niti dodatna delovna sila, kar pri projektu že povzroča zamude. Gradbena inšpekcija pa je kot rok za pridobitev gradbenega dovoljenja postavila 20. maj.

Kako komentirajo skrajno možnost, ki bi ogrozila izvajanje trenutno največjega infrastrukturnega projekta v državi, in ali imajo rezervne scenarije, smo vprašali tudi investitorja projekta drugi tir, družbo 2TDK, kjer pa nam še niso odgovorili.

Si pa takšnega razpleta ne želijo niti v Krajevni skupnosti Orehek, saj bi to pomenilo, da bodo prikrajšani za dogovorjena sredstva (20.000 evrov letno) za urejanje vaške infrastrukture, ki jih namerava v zameno za bivanje v vasi plačati Yapi Merkezi. Hkrati se bojijo, da se za domnevno skrbjo za vaščane in okolje dejansko skrivajo osebni interesi. Nenazadnje tudi v postopku javne razgrnitve lokacijske preveritve, s katero je postojnska občina omogočila začasno rabo tega zemljišča za delavsko naselje, na občini niso prejeli nobene pripombe.


Najbolj brano