Preverijo naj priklope na kanalizacijo

V Okolju Piran pozivajo vse lastnike objektov, da nemudoma preverijo stanje in legalnost njihovega priključka na javno kanalizacijsko omrežje ter jih v primeru suma na napake takoj obvestijo.

 Foto: Tomaž Primožič/FPA
Foto: Tomaž Primožič/FPA

PIRAN > Njihovi delavci bodo nato opravili strokoven pregled, ugotovili dejansko stanje in predlagali ukrepe za sanacijo priključka. Ob “samprijavi” nepravilnega priključka se bodo lastniki izognili nevšečnim in neprijetnim ukrepom, ki jih bo Okolje primorano izvesti zaradi varovanja zdravja ljudi in preprečitve okoljske škode.

Direktor Okolja Gašpar Gašpar Mišič napoveduje tudi izvajanje poostrenih terenskih pregledov. Ob ugotovljenem nedovoljenem ali nepravilnem priključku bodo delavci Okolja zamašili nedovoljeni dotok v javno kanalizacijo s purpenom ali dotok zacementirali, kršitelja pa prijavili občinski inšpekciji. V Okolju pravijo, da se je dosedanja praksa z dolgotrajnimi inšpekcijskimi postopki izkazala za neučinkovito, saj sta bila v obdobju postopka ves čas prisotna ogroženost za zdravje ljudi in onesnaženje.


Najbolj brano