Želijo si center za starejše z demenco

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za delo Janez Cigler Kralj sta včeraj obiskala Dom upokojencev Nova Gorica. Pohvalila sta vodstvo in zaposlene v domu, kjer ni bilo okužb s covid-19. Direktor Bojan Stante je poudaril potrebo po dnevnih centrih, stanovanjskih skupinah in predvsem centru za starejše z demenco.

Minister in varuh človekovih pravic sta se seznanila z razmerami v 
Novi Gorici.
Minister in varuh človekovih pravic sta se seznanila z razmerami v Novi Gorici.  

NOVA GORICA > Varuh Peter Svetina in minister Janez Cigler Kralj sta pohvalila pravočasne ukrepe, s katerimi so v domu, kje v vseh enotah za več kot 800 uporabnikov skrbi 235 zaposlenih, preprečili okužbe. Direktor Bojan Stante je poudaril, da zgodbe, ki smo jih v Sloveniji doživljali v zadnjih dveh mesecih v povezavi z domovi za starejše in koronavirusno boleznijo, niso črno-bele. “Nam je virus uspelo zajeziti, kar je psihološko zelo pomirjajoče delovalo na stanovalce in zaposlene, zato se z dodatnimi težavami, z izjemo stisk zaradi pomanjkanja socialnih stikov z zunanjim svetom, nismo srečevali. Je pa dejstvo, da bo virus še nekaj časa med nami, zato se je za morebitni novi val treba ustrezno pripraviti, saj se podobni scenarij, kot smo ga doživljali ponekod po Sloveniji, ne sme ponoviti,” je poudaril Stante.

Svetina se je strinjal in dodal, da je epidemija še dodatno pokazala na krhkost in sistemsko neurejenost dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, ki ga že leta obremenjujejo pomanjkanje kadrov in denarja, dolge čakalne vrste (v primeru Nove Gorice je ta tri leta) in pomanjkanje ustreznih možnosti za dostojno oskrbo v domačem okolju. Bolnišnično zdravljenje mora biti vedno na voljo vsem, je poudaril. “Domovi niso negovalne bolnišnice, so nastanitvene institucije. Vsakdo ima pravico do zdravljenja v bolnišnici, ne glede na to, kje zboli. Če oboleli s covid-19 z domov za starejše niso imeli te možnosti, je to neetično in diskriminatorno. Na marsikaterem področju si država za spopadanje z virusom zasluži odliko, a tu smo padli na izpitu. Naslednjega ne smemo,” je opozoril.

Stante se je zavzel za več dnevnih centrov in stanovanjskih skupin, ministra pa je opozoril tudi na nujnost vzpostavitve enot za osebe z demenco: “Na vse faze demence imamo trenutno žal en sam odgovor, to so varovani oddelki. Obstoječi standardi in normativi so popolnoma nečloveški. Potrebujemo dislocirane enote z nekaj več kadra, z zelenimi površinami, kjer se bodo dementni lahko sprehajali in lažje dihali.”

Pritrdil mu je tudi varuh, ki se je zavzel za celovito ureditev področja dolgotrajne oskrbe, ki bo temeljila na socialni pravičnosti in medgeneracijski solidarnosti. Na domskem dvorišču sta se varuh in minister kratko pogovorila tudi s stanovalci, ki so se prvič nekoliko bolj svobodno družili. Povedali so, da so bili večinoma zadovoljni z domsko oskrbo v času trajanja ukrepov ob epidemiji, da pa so pogrešali predvsem neposredne stike s svojci, druženje in svojo vsakdanjo rutino.


Najbolj brano