Za posebno pomoč ob meji z Italijo

Župani severnoprimorske regije so na vlado naslovili predlog za posebno obravnavo obmejnih območij zaradi odvisnosti od italijanskih potrošnikov. Zaradi razmer v Italiji je namreč regijsko gospodarstvo še dodatno prizadeto. Priporočilo vladi velja tudi za občine južnoprimorske regije, saj je tudi ta del države izpostavljen enakim razmeram.

Igralnice ob meji že nekaj časa samevajo, izpad dohodka je že zdaj 
velik.  Foto: Leo Caharija
Igralnice ob meji že nekaj časa samevajo, izpad dohodka je že zdaj velik.  Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > V regiji pričakujejo posebno obravnavo z vidika priprave specifičnih ukrepov in višine pomoči posameznim ciljnim skupinam podjetnikov. Ker je Italija najbolj prizadeta država, bo njeno prebivalstvo izgubilo velik delež kupne moči. Zaradi odvisnosti od italijanskega trga bodo podjetja v regiji tudi počasneje okrevala. Obseg gospodarske škode, ki že nastaja in iz dneva v dan narašča, bistveno presega zmogljivosti posamezne občine za pomoč gospodarstvu.

“Utopično je pričakovati, da ima občina dovolj virov in kapacitet in da se bo le z občinskimi ukrepi kaj rešilo. Podjetja, samostojni podjetniki in druge gospodarske dejavnosti bodo potrebovali odločne ukrepe in zajetno finančno pomoč države in morda Evropske unije,” je poudaril novogoriški župan Klemen Miklavič. Izpostavil je tudi, da se bo zaradi velike navezanosti regijskega gospodarstva na italijanski trg kriza nadaljevala tudi, ko bo zdravstvena kriza že mimo.

375.000

evrov izgublja mesečno samo novogoriška občina iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo

“Posledice smo občutili prej kot v ostalih delih Slovenije in jih bomo občutili dalj časa. V sosednji Italiji so prizadete najbolj produktivne pokrajine, ki so motor italijanskega gospodarstva in padec kupne moči se bo nedvomno poznal,“ je še povedal Miklavič.

Velikanski izpad zaradi zaprtja igralnic

V mestni občini in ostalih občinah v regiji pričakujejo ogromen izpad dohodka zaradi zaprtja podjetij na področju igralništva in turizma. Samo novogoriška občina izgublja mesečno 375.000 evrov iz naslova koncesij od iger na srečo, ta primanjkljaj pa občutijo tudi druge občine.

Klemen Miklavič

župan MONG

“Če ne bo pomoči Hitu, lahko podjetje tudi propade.”

“Hit je najbolj očiten primer v enem kosu, kako se nam lahko zgodi katastrofa. Če ne bo pomoči Hitu, lahko podjetje tudi propade,” je še povedal Miklavič. Upad obiska so začeli v družbi, ki samo na ožjem Goriškem zaposluje 1300 ljudi, beležiti že bistveno pred prvimi resnejšimi opozorili o vplivih širjenja koronavirusa pri nas.

Župani poudarjajo, da bo občutno narasla obremenitev občinskih proračunov s socialno pomočjo, saj se bo povišalo število oseb v stiski zaradi odpuščanj in pošiljanja na čakanje.

Istra s svojimi predlogi

Novogoriški župan Klemen Miklavič je koprskega župana Aleša Bržana seznanil s predlogom za posebno obravnavo obmejnih občin. Ta pobudo podpira, vendar v koprski občini ocenjujejo, da je problematika tukajšnjih občin nekoliko drugačna in specifična, zato nameravajo na vlado v kratkem nasloviti svoje predloge, pod katere se bodo podpisali župani vseh štirih istrskih občin.

“Poleg izpada dohodka bomo imeli na občini tudi porast izdatkov za socialno pomoč. Zaradi tega bo potreben tudi rebalans občinskega proračuna, da bomo lahko normalno delovali naprej,” je še povedal Miklavič.

Skupaj s kolegi opozarja, da specifični položaj regije ne določajo le živahna medsebojna blagovna menjava, dnevna čezmejna migracija delovne sile, temveč tudi specifika in obseg storitvenih dejavnosti, ki so se v regiji razvile vzporedno z rastočo igralniško dejavnostjo. Poleg tega je v regiji tudi veliko mikro in manjših podjetij, katerih poslovanje bo po pričakovanjih hudo prizadeto.

Za sorazmerno večji delež pomoči na Goriško

Župani vladi predlagajo upoštevanje ukrepov, kot so odpis prispevkov in davkov podjetjem z visokim upadom dohodkov, nadomestilo stroškov dela za enoosebne družbe in samozaposlene, subvencije za plačilo stroškov porabe električne energije in komunalnih storitev za podjetja, oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti države in občin ter upoštevanje upada dohodkov zaradi epidemije pri oceni bonitete poslovanja podjetij.

“Izrazito smo odvisni od Italije in prav je, da vlada to ve in nas posebej obravnava,” je še povedal Miklavič in dodal, da so poziv vladi poslali že v torek, saj so hoteli ujeti cikel obravnave pripravljenih ukrepov.

Če bo vlada ustanovila sklad za pomoč oškodovanim podjetjem, predlagajo, da se pomoč v sorazmerno večjem deležu dodeli podjetjem v Goriški regiji. Pod predlog vladi za posebno obravnavo se je podpisalo dvanajst severnoprimorskih županov z izjemo vipavskega župana Gorana Kodelje.

“Tega nisem podpisal, ker se mi zdi, da v tej situaciji ni primerno, da bi za eno samo regijo predlagali drugačne ukrepe kot bodo veljali za celo državo,” je včeraj povedal Kodelja in dodal, da gredo sicer ukrepi vlade v pravo smer, da bodo ljudje bolj pomirjeni in se bo lažje prebrodilo krizo. V pogovorih z nekaterimi župani istrskih občin velja vladi priporočilo tudi za občine južnoprimorske regije, saj je ta del države izpostavljen enakim razmeram.


Najbolj brano