V kratkem bodo opremili tudi Poslovno cono 3

Občina bo v kratkem komunalno opremila še tretji del poslovne cone Pod železnico.

AJDOVŠČINA > Z ureditvijo območja namerava zagotoviti nove površine za razvoj obrtne, proizvodne, poslovne in trgovske dejavnosti. Območje je mogoče postopno urejati. Doslej so izvedli dve fazi, zaključna dela tretje pa še tečejo in bodo končana predvidoma sredi poletja. “Izvedena je že vsa meteorna in fekalna kanalizacija in vodovno omrežje. Zaključuje se tudi postavljanje plinovodnega omrežja, nato sledi še namestitev elektro in telekomunikacijskega omrežja. Zaključek opremljanja predvideva še postavitev robnikov, pločnikov in javne razsvetljave,” naštevajo na občini. Do območja bo mogoče priti po dveh cestah, ki ju morajo še asfaltirati, zgradili pa so 425 metrov nove ceste. “Podaljšana je bila cesta skozi poslovno cono ter urejena dostopna pot. S tem se je zagotovilo dobro prometno dostopnost in pripravilo ustrezne pogoje za opremljenost s komunalno infrastrukturo, kar je privabilo veliko investitorjev,” še pojasnjujejo.


Najbolj brano