150 Šempetrcev je proti trgovskemu centru

Vzdolž Žnidarčičeve ulice v Šempetru, glavne prometnice proti Krasu, bi zasebniki radi zgradili večjo dvoetažno trgovsko stavba s parkiriščem za 300 vozil. Toda 150 Šempetrcev je proti temu, tudi zato, ker bi s tem pozidali obdelana tla, poudarjajo. Zlasti pa jih moti obsežnost projekta.

Pobuda, da bi njive južno od gasilskega doma v Šempetru prekril 
supermarket z velikim parkiriščem, je dvignila na noge domačine.
Pobuda, da bi njive južno od gasilskega doma v Šempetru prekril supermarket z velikim parkiriščem, je dvignila na noge domačine. 

ŠEMPETER > Vse skupaj je sicer še v zametkih. Občina Šempeter - Vrtojba je namreč prejšnji petek zaključila šele javno razgrnitev osnutka izhodišč za pripravo podrobnega prostorskega načrta za pozidavo 2,5 hektarja velikega območja južno od gasilskega doma v Šempetru, vzdolž glavne prometnice iz jedra naselja proti nekdanjemu mednarodnemu mejnemu prehodu Vrtojba. Zamisel pa je že v kali naletela na nasprotovanje nekaterih domačinov, 150 se jih je podpisalo pod dopis, ki so ga poslali občini.

Občina dopušča več možnosti
Tajnik Peter Ptičak iz občine Šempeter-Vrtojba je pojasnil: “Gotovo so možne tudi drugačne rešitve za urejanje območja in druge lokacije za umestitev trgovsko-poslovne stavbe.” In dodal, da je na omenjenem območju dovoljeno graditi nove trgovine, saj dejavnost ni sporna.

Zrasla bi trgovina, dolga kot stavba Spara

Območje je resda v glavnem zazidljivo in namenjeno tako imenovanim centralnim dejavnostim, torej tudi poslu. Že dolgo pa ga zasedajo njive, sadovnjaki, vinogradi, travniki in nekaj rastlinjakov ter na enem robu niz hiš. Ravno te ljudi bi najbolj prizadelo, če bi jim čez čas pred okni zgradili dvoetažno trgovsko-poslovno stavbo, dolgo približno, kot je dolga hala Spara v Šempetru, in zraven še dve štirietažni poslopji, sicer manjši od prvega, v katerih ni jasno, kaj bi bilo: stanovanja, poslovni prostori ali oboje.

V kompleksu je predviden tudi majhen objekt za gostinstvo, vse bi obdajale obsežne tlakovane oziroma asfaltirane površine s številnimi parkirnimi mesti. Bilo naj bi jih približno 300. Pobudnik izdelave prostorskega načrta je GPR inženiring, upravljanje z nepremičninami, ki pa naj bi to delal za enega od večjih trgovcev v Sloveniji. Občina je s pobudo seznanila javnost in kot rečeno, je dobila tudi odziv 150 ljudi.

Dragoceni del mesta bi razvrednotili

“Z občino nismo neposredno stopili v stik, začela je pač postopek (priprave prostorskega načrta, op.a.), ker je bil za to izražen interes,” je povedal prvopodpisani pod omenjeni dopis občini Matjaž Marušič. Kot je strnil, niso podpisniki oziroma pobudniki poziva občini oblikovali nobenih natančnih predlogov, “zavedamo se tudi, da je ta prostor dolgoročno namenjen pozidavi”. Ne zavračajo vsakega gradbenega projekta. Po besedah Marušiča pa se zavzemajo, da če se bo pozidava zgodila, “jo je treba dosti bolj pretehtati, preveriti širši konsenz, bolj upoštevati mnenja lastnikov zemljišč, bližnjih stanovalcev.” Slednji so tudi lastniki večine parcel, ki bi jih zasedel predlaganji kompleks.

Krajani so skeptični, ker se v Šempetru množijo diskonti in trgovine, velike tlakovane površine, kot je predvidena južno od gasilskega doma, slabšajo poplavno varnost in prispevajo k segrevanju ozračja na mikrolokacijah. Objekt bo velik, prinesel bo promet in s tem onesnažen zrak ter hrup, ki ga povečujejo hladilne in ogrevalne naprave takih stavb. In vse to bi uničilo obdelana tla, njive, povrh vsega namakana iz sistema Vogršček. “Ta del mesta, ki je potencialni del mestnega središča, bi moral biti varovan pred interesi za gradnjo tovrstnih objektov - velikih trgovskih hal z jumbo napisi in reklamnimi panoji, ki v specifiko mestnega središča, kakšnega ima Šempeter, vsekakor ne sodijo. Še manj pa pomenijo inteligentni razvoj mesta Šempeter,” so poudarili podpisniki.

Tja bolj sodi tržnica, stanovanja, dvorana ...

Predvidena rešitev je za 150 Šempetrcev urbanistično neustrezna in bi razvrednotila dragocen predel Šempetra. Če strnemo, od občine pričakujejo, da bo premišljeno načrtovala izrabo tega prostora, na katerega bi bolj sodila recimo stanovanja, kulturna dvorana, tržnica, ponudba, ki je Šempeter še nima, ne pa še en market, za povrh velik.


Najbolj brano