URI Soča bogatejša za nove prostore za rehabilitacijo

Dober mesec je ljubljanski Univerzitetni rehabilitacijski center URI Soča bogatejši za pomembni pridobitvi - dodatne prostore za rehabilitacijo, in sicer za travmatološke bolnike - po amputaciji in po poškodbah s perifernimi živčnimi okvarami.

Del prostorov za fizioterapijo Foto: URI Soča
Del prostorov za fizioterapijo Foto: URI Soča

Travmatološke bolnike pogosto usposabljajo na rehabilitaciji v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu URI Soča. Od nedavna so za ta namen na oddelku za rehabilitacijo pacientov po amputaciji in na oddelku za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji, uredili sodobne dodatne prostore.

Kot poudarja vodstvo inštituta, gre za največjo investicijo URI Soča v zadnjih 20 letih, ki pomeni dolgoročno infrastrukturno ureditev izvajanja rehabilitacije za paciente s področja travmatologije (poškodbe, amputacije, periferne živčne okvare ...).

Novogradnja URI Soča

Novi objekt ima 4000 kvadratnih metrov površine. V njem sta dva bolnišnična oddelka s skupaj 62 posteljami in terapevtski prostori za interdisciplinarno rehabilitacijo. V objektu dela 76 zaposlenih. Sestavni del objekta je šola hoje, kjer paciente učijo izvajanja dnevnih aktivnosti in premagovanja ovir v domačem okolju. Nova zgradba je grajena kot energetsko učinkovita.

Prenova je terjala rušitev starih oddelkov in gradnjo novih prostorov, saj zgradba iz leta 1954 ni več ustrezala varnostnim zahtevam. Hkrati so bili prostori zaradi zahtevnosti pacientov in vse kompleksnejše rehabilitacijske obravnave že občutno premajhni. Prvi del prenove je obsegal rušenje in izgradnjo prvega trakta s kletjo, kar so izpeljali v začetku leta 2017. V drugem delu pa so prenovili celoten bolnišnični del, zgradili nove prostore za delovne terapije in fizioterapije, uredili letno šolo hoje in podzemne povezave z ostalimi objekti.

Celotna naložba, vključno z opremo in zunanjo ureditvijo, znaša 6,7 milijona evrov. Pri tem je zdravstveno ministrstvo sofinanciralo 40 odstotkov vrednosti (2,7 milijona evrov), štiri milijone pa je zagotovil URI Soča.

6,7

milijona evrov so stali novi prostori za rehabilitacijo

4

milijone evrov je lastnega denarja URI Soča

Mag. Robert Cugelj, generalni direktor inštituta, je ob odprtju prostorov med drugim poudaril, da si nenehno prizadevajo za zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje in razvoj rehabilitacije, saj lahko le tako pacientom nudijo učinkovito oskrbo in jim pomagajo na poti vrnitve v aktivno življenje. “Od leta 2004 do letos smo v nove prostore, opremo in posodobitve vložili že več kot 30 milijonov evrov, od tega 25 milijonov lastnih sredstev, ki smo jih pridobili predvsem z izvajanjem tržnega programa. Tudi zdaj imamo že nove izzive, med večjimi sta izgradnja sodobne klinike za zdravljenje kroničnih bolečin in povečanje zgradbe za rehabilitacijo nevroloških pacientov, ki se ji bo pridružil tudi center sodobnih tehnologij. Rehabilitacija postaja vse bolj zahtevna in jo vse bolj potrebujemo. Zato so vlaganja v razvoj in sodobne pristope nujna.”


Najbolj brano