Ortopedi znova med pionirji sodobne medicine

Strokovno zahteven poseg na kolenu konec maja letos je Ortopedsko bolnišnico Valdoltra umestil ob bok svetovno znanim klinikam, ki po novi metodi, na podlagi novih spoznanj, že operirajo koleno v primeru, ko gre za izrazito nestabilnost in ne zadošča zgolj rekonstrukcija sprednje križne vezi. Poseg so opravili med prvimi v Evropi. Nova metoda je še v postopku strokovnega preučevanja, se pa po svetu vse bolj uveljavlja.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra sledi razvoju medicine in novim metodam zdravljenja   Foto: Tomaž Primožič/Fpa
Ortopedska bolnišnica Valdoltra sledi razvoju medicine in novim metodam zdravljenja  Foto: Tomaž Primožič/Fpa

Operacijo, operater je bil specialist ortoped, mag. Bogdan Ambrožič, so v Ortopedski bolnišnici Valdoltra opravili 21. maja letos. Operirali so 31-letnega bolnika z območja Štajerske. Mlad moški se, med drugim, že leta intenzivno ukvarja tudi s športom.

Pri bolniku je šlo po navedbah Ambrožiča za ”izrazito nestabilnost kolena, ki bi jo težko odpravili le z rekonstrukcijo sprednje križne vezi. Zato smo opravili poleg njene rekonstrukcije hkrati še rekonstrukcijo anterolateralnega ligamenta.”

Operacija je potekala brez zapletov, teh ni bilo niti po njej. Bolnik dobro okreva in bo imel te dni pri Ambrožiču kontrolni pregled.

To novo metodo sta v ortopediji odkrila ortopeda z Univerzitetne bolnišnice iz belgijskega Leuvna, dr. Steven Claes in dr. Johann Bellemans. Oktobra leta 2013 sta v reviji Journal of Anatomy objavila članek o najdbi novega ligamenta kolenskega sklepa. Zapis so pospremili burni odzivi in začudenje, češ da so ligament za zagotavljanje rotacijske stabilnosti kolena odkrili tako pozno. Sledila je zdravniška razpravo o obstoju ligamenta in njegovi vlogi v kolenu, vrstila so se predavanja in članki, povezani z anatomijo, biomehaniko in kliničnim pomenom anterolateralnega ligamenta in tudi prve operativne tehnike ligamenta.

Po poti novih spoznanj

Stroka po svetu v že doslej opravljenih podobnih primerih in posegih tudi v strokovni literaturi poudarja, da je tak poseg pomemben, da pa je na temeljito oceno treba še počakati, saj potekajo tovrstne operacije krajši čas, zato še zbirajo podatke in izkušnje pri doslej operiranih bolnikih.

Kaj o tej metodi meni Bogdan Ambrožič? Poudarja, da je “take vrste operacija pomembna, ker se z zamenjavo (rekonstrukcijo ligamenta) obnovi anatomija kolenskega sklepa. Pri poškodbi sprednje križne vezi se namreč v določenih primerih poškoduje tudi anterolateralni ligament, ki je pomemben rotacijski stabilizator kolena.”

Dodaja, da doslej sicer vloga tega ligamenta pri stabilizaciji kolena še ni bila potrjena. “Znano pa je, da v določenem odstotku primerov (pri sedmih odstotkih) tudi po uspešni rekonstrukciji sprednje križne vezi koleno ni optimalno stabilizirano. Zato se pojavlja vprašanje, ali je treba vzrok za nestabilnost iskati še kje drugje - v tem primeru v poškodbi anterolateralnega ligamenta.”

Novost, ki obeta

Zakaj je ta operacija boljša od dosedanjih posegov na ustaljen način? Zdravnik je prepričan, da odpira tovrstna operacija “nova poglavja v zdravljenju poškodb sprednje križne vezi kolenskega sklepa. Običajno se slednje zdravijo z rekonstrukcijo poškodovane križne vezi, ki je v samem sklepu, s to operacijo pa se rekonstruira tudi ligament, ki leži izven sklepa in je pogosto poškodovan ob poškodbi sprednje križne vezi.”

Pristavlja tudi, da je “vloga anterolateralnega ligamenta pri stabilizaciji praktično že potrjena z dosedanjimi anatomskimi in biomehaničnimi raziskavami. Treba pa bo počakati le še na klinične rezultate. Stvarni rezultati rekonstrukcije ligamenta bodo znani čez približno dve leti.”

Izkušenj bo takrat dovolj, saj tovrstne operacije že opravljajo številni centri za ortopedijo po svetu. Zdaj se jim je pridružila še Valdoltra, ki bo to metodo še naprej uporabljala in razvijala pri bolnikih, pri katerih bodo ocenili, da je potrebna.

Za kakšne novosti gre?

Mag. Bogdan Ambrožič podrobneje opisuje, za kakšen poseg gre: “Pri operaciji se z delom tetive gracilisa (upogibalke kolena, ki se tudi običajno odvzame pri rekonstrukciji sprednje križne vezi) zamenja poškodovan anterolateralni ligament. S pomočjo dveh, dva centimetra dolgih ločenih rezov, se ligament pritrdi v kost na stegnenici in golenici z dvema resorbtivnima vijakoma. Operacija se običajno opravi med rekonstrukcijo sprednje križne vezi, s katero se koleno že sicer stabilizira. Operacija pripomore k dodatni stabilizaciji kolena - da se zmanjšanja rotacijske komponente nestabilnosti.”

Je ta metoda primerna za vse bolnike s podobnimi težavami? Zdravnik to zanika: “Rekonstrukcija anterolateralnega ligamenta je potrebna le v redkih primerih, predvsem pri izraziti nestabilnosti kolena. Zato sta potrebna natančen klinični pregled kolena in preiskava z magnetno resonanco (MR). V večini primerov se bo namreč koleno tudi v prihodnje uspešno stabiliziralo le z rekonstrukcijo sprednje križne vezi. Vendar pa bo v prihodnje vselej treba pomisliti tudi na novi ligament.”

Ustanova sledi napredku stroke

Na prvo operacijo anterolateralnega kolenskega ligamenta so v Ortopedski bolnišnici Valdoltra zelo ponosni. Poudarjajo, da so ta poseg opravili med prvimi v Evropi in da odpira v svetovni medicini novo poglavje na področju stabilizacije kolena pri poškodovani sprednji križni vezi kolenskega sklepa.

O vlogi anterolateralnega ligamenta so razpravljali tudi na kongresu evropskega združenja za športne poškodbe, kirurgijo kolena in artroskopijo (ESSKA) maja letos v Amsterdamu. Raziskave so pokazale, da ima anterolateralni ligament večji vpliv na notranjo rotacijo golenice, kot jo ima sprednja križna vez. Trenutna priporočila vodilnih strokovnjakov velevajo, naj v primerih izrazite rotacijske nestabilnosti kolena pri ugotovljeni poškodbi sprednje križne vezi opravijo tudi rekonstrukcijo anterolateralnega ligamenta.

Poseg so opravili pri bolniku z izrazito rotacijsko nestabilnostjo kolena, ki je ni mogoče povsem odpraviti z rekonstrukcijo sprednjih križnih vezi. Zavedajo pa se, da bodo nujne še številne raziskave, ki bodo potrdile dejansko vlogo anterolateralnega ligamenta pri stabilizaciji kolenskega sklepa.

Strokovnjaki iz Valdoltre dodajajo, da anterolateralni ligament, skupaj s sprednjo križno vezjo, omejuje notranjo rotacijo golenice glede na stegnenico, kar predstavlja temelj rotacijske stabilnosti kolena. Hkratna poškodba tega ligamenta in sprednje križne vezi lahko pojasni vzrok, zakaj pravilno opravljene rekonstrukcije sprednje križne vezi ne zadoščajo v vseh primerih za optimalno stabilizacijo kolena.

Po znanih podatkih so večidel rezultati operacij križnih kolenskih vezi zelo uspešni in omogočajo bolniku povrnitev želenih aktivnosti. V nekaterih primerih pa je po operaciji prisotna tudi določena mera nestabilnosti kolena, ki bolnika ovira pri gibanju. Anterolateralni ligament se po poškodbi večinoma zaceli, težave pa se pojavijo, ko se zaceli v raztegnjenem položaju. Tedaj je ligment ohlapen in nefunkcionalen.

JASNA ARKO

Slika 2: Položaj in potek anterolateralnega ligamenta (GT - Gerdijev tuberkel, F – glavica fibule, L – lateralni femoralniepikondil).


Najbolj brano