“Otroci so ogledalo staršev”

V središču malega mesta Pivka se tkejo veliki načrti za prihodnost naše družbe. Lili Primc, novinarka, gasilka, organizatorka socialne mreže in mentorica, je pred petimi leti oblikovala priljubljeni program Pomagajmo (sebi in drugim), v katerega se vključujejo tudi pedagoški delavci in primorske osnovne šole.

Kako državo potegniti iz krize družbenih vrednot? Šole bi potrebovale programe z vzgojnimi vsebinami, meni Lili Primc. Foto: Lori Ferko
Kako državo potegniti iz krize družbenih vrednot? Šole bi potrebovale programe z vzgojnimi vsebinami, meni Lili Primc. Foto: Lori Ferko

Program, katerega temelj sta človekov osebnostni razvoj in z njim povezana srčnost, etika in morala, je že navdušil in prepričal mnoge poznavalce, ki so ga nagradili z odlikovanjem Gasilske zveze Slovenije. Program je (moralno) podprl nekdanji predsednik države Danilo Türk, medtem ko je Lili Primc (na fotografiji ob drevesu) za svoje prostovoljno delo prejela plaketo Državnega sveta RS.

Vzgoja za življenje

“Poudarek dajemo temu, da je dober človek tisti, ki se zna primerno obnašati do sočloveka, živali in narave. To so vrednote, za katere se mi zdi, da so v zadnjih 20 letih zbežale nekam daleč stran,” nam pove Primčeva, avtorica programa Pomagajmo (sebi in drugim), ki s svojo ekipo na enem mestu ponuja širok spekter znanj za življenje. Pravi, da odraslih ni mogoče spremeniti, če si tega sami ne želijo. Na najmlajše pa je mogoče z zgledom pozitivno vplivati. Potencial njenih delavnic so v teh letih že prepoznale nekatere šole, kjer želijo dolgoročno izobraziti generacije, ki bodo strpne, solidarne in bodo imele razvite komunikacijske ter socialne veščine za pravilno reagiranje v različnih življenjskih situacijah.

Primčeva se z učenci enkrat na mesec, v času razredne ure, pogovarja tudi prostovoljstvu, rekreaciji, preventivnem in samozaščitnem vedenju v primeru prometne ali naravne nesreče. Otroke z učinkovitim vodenjem pogovora in pravimi vprašanji spodbuja k podajanju mnenj, razmišljanju, vse dokler sami ne pridejo do pravilnih zaključkov.

Otroci vpijajo znanje kot gobice

“Super bi bilo, če bi bila 'vzgoja za življenje' redno prisotna v osnovni šoli, saj nekaterim otrokom primarna družina ne zna nuditi tistih znanj, ki so potrebna za bolj kakovostno življenje. In rešitev bi morala biti sistemska, saj lahko le tako pozitivno vplivamo na bodoče generacije,” pojasni sogovornica. Svoje dobrosrčno delo v prizadevanjih za boljši svet opravlja v okviru nevladne organizacije, kjer so odvisni od denarja, pridobljenega na javnih razpisih. Nazadnje je enega izmed njihovih projektov, za promocijo zdravja na delovnem mestu, sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je zato že predlagala, da bi v šole uvedli vsebino, s katero bi otroke, na njihovi starosti in razumevanju primeren način, učili o vrednotah, solidarnosti, predvsem pa, kako biti človek z veliko začetnico. Zanje že pripravlja poučno slikanico in knjižni izvod.

“Današnje šolstvo je na žalost naravnano preveč tekmovalno in storilnostno, manj pa temelji na človeških vrednotah. Šole so sicer vključene v mnoge projekte, ki naj bi bili tudi vzgojni, vendar so to pogosto le črke na papirju. Če temu ni tako, zakaj se potem srečujejo s psihičnim in fizičnim nasiljem med učenci? No, ni vse tako črno, saj so tudi šole, kjer se trudijo obuditi vrednote, ki so bile v zadnjih desetletjih zanemarjene. Ravno tako še vedno obstajajo ravnatelji in učitelji, ki jim je delo poslanstvo” nadaljuje Primčeva.

Soočila se je že z mladimi, drug proti drugemu nastrojenimi zaradi narodne pripadnosti, religije, premoženjskega stanja, ker je nekdo reven ali pa ker se težje uči.

“Toda otrok se ne rodi s sovražnostjo nastrojenostjo proti nekomu. Njegov zgled so starši in otroci so zato ogledalo staršev,” pravi. Če začnemo poudarjati medsebojne odnose in pozitivno komunikacijo že v osnovni šoli, potem otroci to vpijejo kot gobice.

Večina staršev želi svojim otrokom najboljše, a ne vedo, kaj to pravzaprav pomeni. “Pa je čisto enostavno; imejmo jih radi, spoštujmo, nudimo toplino in varnost. Bodimo jim zgled,” dodaja Primčeva.

Z najmlajšimi se zato med drugim pogovarja o tem, kdo je pravi junak: tisti, ki se pretepa ali tisti, ki se zna iz neprijetne situacije umirjeno umakniti. S svojo ekipo se trudi spodbuditi čuteč, skrben in pozitiven odnos do živali. Poudarja pomoč drug drugemu v obliki prve pomoči. In da so rezultati njihovih delavnic, sicer posvečenih tudi odraslim, zaposlenim v šolah, več kot odlični, nakazuje nedavni primer v eni izmed koprskih osnovnih šol, kjer so učitelji kot udeleženci delavnice uspešno rešili življenje deklici.

LORI FERKO


Najbolj brano