V Izoli še enkrat na volišče

Izolani se v drugem krogu volitev ne bodo odločali samo o županu, ampak bodo na volišču v dvorani Rdečega križa ponovili tudi volitve v svet krajevne skupnosti Staro mesto. Na volišču v Manziolijevi palači pa utegnejo imeti celo nadomestne volitve za predstavnika italijanske narodnosti v svetih dveh krajevnih skupnosti, Livade in Haliaetum, ker pripadniki manjšine tam niso predlagali svojih predstavnikov.

Na volišču v dvorani Rdečega križa bodo ponovili volitve za svet KS Staro mesto  Foto: Zdravko Primožič/Fpa
Na volišču v dvorani Rdečega križa bodo ponovili volitve za svet KS Staro mesto  Foto: Zdravko Primožič/Fpa

IZOLA > Na volitvah za svet krajevne skupnosti Staro mesto so največ glasov dobili Vanda Zajc, Marjetka Popovski, Ljubo Klanjšček, Jovo Stojnić, Sabina Čebulj ter Sandra Prašnikar in Renato Vouk. Na mesto, ki pripada manjšini, so izvolili Diano Chicco.

Znani so tudi člani nepopolnih svetov KS Livade in Haliaetum. V prvem bodo sedeli: Vinko Gregorič, Branko Simonovič, Erika Štajner, Ana Dežjot, Neda Božič, Barbara Dobrila, v drugem pa Bogdan Gerk, Vlado Ostrouška, Dino Dodič, Mario Carboni, Nadja Bizjak in Rossella Raschini.

A v svetu krajevne skupnosti Staro mesto je poleg predstavnika italijanske skupnosti prostora le še za šest članov. Sandra Prašnikar in Renato Vouk pa sta dobila enako število glasov volilcev (220). Poleg tega je komisija naknadno ugotovila, da je prišlo na volišču v dvorani Rdečega križa do napake, zato je občinska volilna komisija z Natašo Tomazini Tonejc na čelu glasovanje razveljavila, volitve v svet KS Staro mesto pa bodo ponovili 19. oktobra.

Po navedbah občinske volilne komisije je šlo za nenamerno napako. Leteči volilni odbor, ki volilcem omogoča glasovanje na domu, je to omogočil tudi varovancu doma upokojencev, ki pa ni bil vpisan v volilni imenik omenjenega volišča in v izolski občini nima stalnega prebivališča, ampak zgolj začasno. Predsednica utemeljuje, da nepravilnost ni vplivala na izid volitev za župana ali člane občinskega sveta in niti na razdelitev mandatov. “Je pa lahko vplivala na izid glasovanja za člane sveta krajevne skupnosti Staro mesto.”

V posebni občinski volilni komisiji, ki ji predseduje Valter Gerič, pa še ne vedo, ali bodo zaradi manjkajočih predstavnikov manjšine v dveh svetih KS potrebne nadomestne volitve. Pojasnjujejo, da zakon ne navaja takih primerov, ko so sveti sklepčni, ne pa tudi popolni. V praksi jih rešujejo različno; ponekod razpišejo nadomestne volitve, drugod ne. Obenem čakajo na napotke državne volilne komisije, pa tudi na poteze Samoupravne italijanske narodne skupnosti Izola z Astrid Del Ben na čelu in na konstitutivni seji vpletenih svetov KS. Sklicali naj bi ju v dveh tednih.

V svet KS Jagodje-Dobrava so bili izvoljeni: Maks Filipčič, Matjaž Gergeta, Danilo Markočič, Alojz Zorko, Vida Orbanič, Manca Vadnjal Stojanović in Ilenia Šavron (predstavnica italijanske narodnostne skupnosti). V devetčlanski svet KS Korte, kjer predstavnik manjšine ni predviden, pa: Valter Jugovac, Marko Marancin, Katica Gužič, Marino in Edvard Kleva, Nataša Čerin, Edi Grbec, Rozana Prešern in Matej Korenika.

Nadomestne volitve bi morali razpisati zgolj za volišče v Manziolijevi palači, volit bi šli samo pripadniki manjšine iz Livad in območja KS Haliaetum. Imeli bi jih v dveh mesecih po razpisu. Astrid del Ben se nadeja, da bodo novembra.

V italijanski narodni skupnosti glede zapleta pravijo le, da se ni pravočasno nihče angažiral, da bi predlagal kandidate. Napako so popravili, ko je bilo prepozno.

V Izoli pa že vrabci čivkajo, da zapletu botruje dejstvo, da sta dve skupnosti, ki delujeta pod okriljem narodne skupnosti na različnih bregovih. Na enem je Skupnost Italijanov Pasquale Besenghi Degli Ughi (vodi jo Katja Dellore), na drugem pa pet let mlajša Skupnost Italijanov Dante Alighieri (predstavlja jo Amina Dudine).

MIRJANA CERIN


Najbolj brano