Odpisali bodo 150, ne le 50 evrov

Postojnska občina bo starim dolžnikom vrtca ali šole odpisala do 150 evrov dolga in ne le 50, kot je sprva predvidevala. K odpisu je pristopilo tudi javno podjetje Kovod, ki bo posameznemu dolžniku odpisal do 1000 evrov dolga.

Fotografija je simbolična. Foto: Adriana Buzleta
Fotografija je simbolična. Foto: Adriana Buzleta

POSTOJNA > K vladnemu sporazumu o odpisu starih dolgov socialno šibkejšim bo pristopila tudi Občina Postojna oziroma njeni trije vzgojno-izobraževalni zavodi - vse tri osnovne šole in vrtec.

Tudi komenska občina se je pridružila odpisu dolgov, so pa bili občinski svetniki ob potrjevanju predloga kritični do smiselnosti tega ukrepa. “Odbor je ocenil, da je odpis dolgov neracionalen, ker je znesek odpisanega dolga nižji kot bodo stroški odpisa za upnika in dolžnika. Ogromno časa in papirjev za simbolični odpis. Vsebinsko pa ga seveda podpiramo,” je pojasnil Danijel Božič (ZZP), predsednik Odbora za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve, ko so na občinskem svetu potrjevali sklep o odpisu dolgov. Z njim se je strinjal tudi Stojan Kosmina (IDS), ki je predlagal višji znesek za odpis dolgov, vsaj 100 evrov. Vendar, je pojasnila Soraja Balantič iz občinske uprave, je občina sledila občini Sežani, ki je odlok sprejela avgusta, v njem pa predvidela odpis dolga do 50 evrov. Veliko zavodov in podjetij z dolžniki deluje namreč v vseh štirih občinah (vrtec, komunala, vodovod), zato bi bilo nenavadno, da bi dolžniku iz ene občine odpisali drugačno vsoto kot dolžniku iz sosednje. Ker gre za enkraten znesek, pa se bo lahko v prihodnosti tudi zvišal. “Nič ni dokončno. Zdaj je pomembno, da vidimo odziv, vsota pa se bo lahko spreminjala,” je svetnikom pojasnil župan Marko Bandelli. Koliko dolgov bo odpisanih, je odvisno tudi od odziva dolžnikov. “Na osnovni šoli je odprtih terjatev 1565 evrov devetih dolžnikov. Skupen odpis bi znašal 450 evrov,” je pojasnila Balantičeva. Do odpisa dolgov bodo upravičeni tudi tisti starši, ki imajo stalno bivališče izven občine.PETRA MEZINEC

Odpust bo znašal 150 evrov na otroka

Posameznemu upravičencu ne bodo odpisali 50 evrov dolga na otroka, kot je prvotno predlagalo vodstvo občine, pač pa bo na predlog svetnice Tee Konrad, ki so ga na zadnji seji občinskega sveta podprli tudi ostali svetniki, odpust znašal 150 evrov na otroka.

Po podatkih zavodov je starih dolžnikov 44, skupno dolgujejo 39.000 evrov. Če bi vsi izpolnjevali pogoje za odpis, bi jim skupno odpisali za 6600 evrov dolgov. Svetnik Samo Vesel pa je izrazil pričakovanje, da bo občina k odpisu pozvala tudi javna podjetja (Kovod), sploh v primerih, ko dolga ni mogoče iztrerjati.

Iz Kovoda so že nekaj dni po seji sporočili, da bodo po dogovoru z ustanoviteljicama, Občinama Pivka in Postojna, tudi sami pristopili k odpisu dolgov, čeprav sprva tega namena niso imeli. “Koliko dolžnikov bo upravičenih do odpusta, težko ocenimo, ker ne razpolagamo s podatkom, koliko ljudi je v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015 prejemalo socialne transferje. Je pa vseh starih dolgov za okrog 27.000 evrov. Več dolžnikov je sicer v obdobju, ki ne zajema odpusta dolga,” nam je pojasnil direktor Kovoda David Penko in dodal, da bodo posameznemu dolžniku odpisali do 1000 evrov dolga. Večina starih dolžnikov Kovodu sicer dolguje do 300 evrov.

Za odpust dolga, ki je bil na 31. december 2014 zapadel za več kot 12 mesecev, lahko zaprosijo osebe, ki so bile kadarkoli v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015 prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega, veteranskega ali otroškega dodatka iz najnižjih treh dohodkovnih razredov. Prosilci morajo za odpis dolgov (s posebnim obrazcem) zaprositi najkasneje do 31. oktobra, dogovori za odpis z upniki pa morajo biti sklenjeni do 31. januarja 2016.

Komunala in vodovod odpisujeta že leta

Kraški vodovod Sežana in Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, ki skrbita za vodo, odpadne vode in odpadke v vseh štirih kraških občinah, nista pristopila k sporazumu o odpisu dolgov, a njihovi dolžniki zato ne bodo na slabšem kot drugod.

“Mi odpis dolgov izvajamo že leta, ker imamo to možnost urejeno v internih aktih,” je povedal direktor Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana Iztok Bandelj. Vse vloge obravnavajo individualno, potem ko izčrpajo vse možnosti izterjave, pri reševanju pa upoštevajo tudi socialni status dolžnika. Posameznemu prosilcu odpišejo do sto evrov dolga. Ker zapadle in neizterljive dolgove rešujejo sproti, tudi niso pristopili k vladnemu sporazumu o odpisu dolgov. “Kljub temu smo prejeli pet vlog za odpis dolgov po teh pravilih in vseh pet bomo obravnavali,” je še povedal Bandelj.

Podobno, ne pretirano zaskrbljujoče stanje imajo tudi v Kraškem vodovodu Sežana, ki oskrbuje z vodo prebivalce občin Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen in Miren-Kostanjevica. “Po občinah smo zbrali podatke, ki kažejo, da nimamo prav velikih problemov s starimi dolgovi. Najde se tudi kak velik dolžnik, ki dolguje do tisoč evrov, a taki so izjemno redki. Večina je malih dolžnikov, po 50 evrov,” nam je povedal direktor Peter Fabiani.

Za razliko od večine drugih javnih zavodov ima vodovodno podjetje pri izterjavi dolgov v rokah močan adut - odklop vode. A se mu izogibajo. “Redno vlagamo izvršbe, redno pa tudi odpisujemo tiste dolgove, ki se jih ne da izterjati,” še pojasni direktor. Tudi na Kraškem vodovodu, kjer poleg vode obračunavajo tudi kanalščino in čiščenje odpadne vode, zapadle dolgove obravnavajo od primera do primera in v sodelovanju s pristojnimi službami.

V Vrtcu Sežana, ki ima med starši iz štirih občin kar za 12.000 evrov starih dolgov, vladni sporazum ne bo imel prav velikega učinka. “Pisno smo obvestili vseh 17 staršev, ki so po tem sporazumu upravičeni do odpisa dolga. Do zdaj smo dobili odziv le od dveh,” je povedala ravnateljica Radica Slavkovič. A četudi bi odpis uveljavilo vseh 17 upravičencev in bi vsakemu odpisali po 50 evrov, kot so sprejele občine, bi ostalo neplačanih še več kot 11.000 evrov dolgov.

VERONIKA R. ŽENKO, MARICA URŠIČ ZUPAN


Najbolj brano