“Grozljive” številke izdanih igel

Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti ustanavljajo tudi v občinah Postojna in Pivka, kjer doslej za preprečevanje zasvojenosti ni bilo povezanega in usklajenega delovanja različnih organizacij in strokovnih služb.

Da tudi na območju občin Postojna in Pivka število zasvojenih narašča, kaže tudi število razdeljenih in vrnjenih igel, 
ki se je v štirih letih povečalo za petkrat. Foto: Tomaž Primožič/Fpa
Da tudi na območju občin Postojna in Pivka število zasvojenih narašča, kaže tudi število razdeljenih in vrnjenih igel, ki se je v štirih letih povečalo za petkrat. Foto: Tomaž Primožič/Fpa

POSTOJNA, PIVKA >V dolgoletnem sodelovanju s Centrom za socialno delo kot tudi z lokalnimi nevladnimi organizacijami in ostalimi smo na podlagi statistike glede vseh oblik zasvojenosti prišli do zaključka, da je ustanovitev lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti nujno potrebna, pri čemer je pomembno delati predvsem na preventivi,” pravi Ana Širca iz regijskega stičišča nevladnih organizacij primorsko-notranjske regije Boreo, ki je predlagatelj ustanovitve LAS. Tega bodo sestavljali predstavniki občin, šol, Vzgojnega zavoda Planina, zdravstvenega doma, policije, Centra za socialno delo, mladinskih, humanitarnih in drugih nevladnih organizacij. Njegovo delovanje pa bo, tako Širčeva, usmerjeno v številne akcije ozaveščanja, predavanja, srečanja, delavnice, sodelovanje s šolami in drugimi ustanovami ... “Če zdaj na šoli na to temo poteka na primer le eno predavanje letno, si želimo, da bi se v bodoče o tej problematiki več govorilo.

Širčeva opozarja, da so številke namreč “naravnost grozljive”. V Pivki zdaj deluje ambulanta za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki pa se ukvarja le z obravnavo že zasvojenih oseb. V substitucijski (metadonski) program je bilo v zadnjem obdobju vključenih 100 uporabnikov, v obravnavo pa skupaj 130.

Na območju občin deluje tudi terenska enota društva Stigma, ki izvaja program zmanjševanja škodljivih posledic uporabe nedovoljenih drog, med drugim tudi z razdeljevanjem in odvzemom igel. Če so leta 2008 zabeležili 3023 izdanih igel (vrnjenih 460), so leta 2012 razdelili kar 15.707 igel, vrnjenih pa dobili 15.537. Uporabniki so po njihovih podatkih v povprečju stari okoli 25 let, niso zaposleni in so prejemniki denarne socialne pomoči. VRŽ


Najbolj brano